Skip to main content

Caspari Center


Et teologisk ressourcecenter

Caspari Center for bibelske og jødiske studier er et evangelikalt studie- og ressourcecenter i Jerusalem. Messianske jøder og kristne arbejder her sammen for at støtte den messianske bevægelse som en gren af den globale kirke. De fokuserer på at udruste, på discipelskab, akademiske studier og forskning.

“Caspari Centers undervisning af lokale ledere for børn er usammenlignelig og har gennem et par årtier været med til at udruste den messianske bevægelse i dette vigtige arbejde. Arbejdet er på vej ind i en ny fase, hvor det bredes længere ud, så ikke bare ledere, men også forældre udrustes, og oplæringen af børnene ses i kontekst af familien og ikke kun af menigheden. Caspari er et unikt sted, der når længere ud, end dets begrænsede ressourcer tilsiger.”

David Serner, præst i Den Danske Kirke i Jerusalem

Caspari Center anser det bibelske vidnesbyrd i sin helhed for at være en sand og troværdig rettesnor for tro, lære og liv. Centeret ser retfærdiggørelsen ved tro på Jesus som en vital grundsandhed i forståelsen af Bibelen.

I Israel samarbejder centeret med lokale Jesus-troende menigheder ud over hele landet. Medarbejderne planlægger og afholder ledertræning for fremspirende ledere i fællesskab med ledere i den messianske bevægelse, og de tilbyder undervisningsressourcer for forældre, undervisere og ungdomsledere. Derudover udgiver centeret bøger og undervisningsmateriale, hvor målet er at udgive det bedste materiale fra lokale og internationale ressourcepersoner i den messianske bevægelse.

Internationalt samarbejder Caspari Center med kirker og missionsbevægelser for at gøre opmærksom på den kristne tros jødiske rødder, den messianske bevægelse og dens historie, og vigtigheden af at bære vidnesbyrd om Jesus Messias til det jødiske folk med respekt og forståelse.

Støt Caspari Center

Caspari Center lever af donationer fra partner-organisationer og individuelle bidragydere, heriblandt os.

Vil du støtte Caspari Centeret og være med til at styrke den messianske bevægelse i Israel?

Giv det bedste tilbage

Vil du være med til at give budskabet om Jesus tilbage til det jødiske folk?