Skip to main content

Engager jer


sammen

Bliv partnerfællesskab med os

Ønsker din menighed eller dit kirkefællesskab at være sammen om noget større? Så kan I blive partnere med os.

Hvad det går ud på:

Som partnerfællesskab binder I jer på at støtte et bestemt projekt i 2-3 år. Det kan for eksempel være at samle ind til Musalahas børnelejre og på den måde støtte forsoning i Israel. Det kan også være med et fokus på Immanuelkirken som partnerkirke – en kirke der på en særlig måde rækker ud til lokalsamfundet. Eller det kan være at støtte studenterarbejdet i Israel og på den måde hjælpe den nye generation godt på vej. Vi har mange flere ideer til projekter, og det kan også være, der er et helt særligt projekt, I brænder for.

I den periode, hvor I støtter projektet, vil vi hjælpe jer med følgende:

  • En tur til Israel, hvor I kan besøge projektet
  • Flere besøg fra os i jeres lokale fællesskab, hvor vi giver en status på projektet og fortæller om konteksten, kulturen og teologiske aspekter ved arbejdet.
  • Konkrete ideer og hjælp til, at I som fællesskab kan lave arrangementer, hvor I samler ind og beder for projektet.

Hvorfor gør vi det:

I Israelsmissionen har vi en målsætning om at engagere menigheder og andre fællesskaber i international mission. Det vil vi, fordi vi tror, vi kan lære en helt masse af vores samarbejdspartnere. De lever deres dagligdag i en anden kultur med andre glæder og udfordringer. Troen på Jesus er den samme som vores – men troens udtryk kan måske være anderledes. Mødet med troende fra andre baggrunde og kulturer kan ofte være en øjenåbner, der inspirerer. Det er der mange, der har erfaret gennem tiden, og mange menigheder og andre fællesskaber rundt om i landet, har da også jævnligt missionsprojekter i samarbejde med os.

Næste skridt:

Hvis der er noget, der fanger jeres interesse, er I altid velkomne til at kontakte os på kontor@israel.dk, så kan vi få os en snak om, hvad der kunne give mening for jeres fællesskab.

Giv det bedste tilbage

Vil du være med til at give budskabet om Jesus tilbage til det jødiske folk?