Skip to main content

Mød os


foredrag og forkyndelse

Bliv klogere på Israel, jøder, mission og bibel

Ønsker du og dit fællesskab at få Israelsmissionen på besøg, så kommer vi gerne forbi og skaber en hyggelig aften i fællesskab med jer.

Mellemøsten er et aktuelt brændpunkt i verden, hvor Israel og det jødiske folk spiller en central rolle både politisk, kulturelt og religiøst. Israelsmissionens medarbejdere og frivillige tilbyder foredrag, undervisning og bibeltimer om en række forskellige emner relateret til de temaer og mennesker, som vi gennem vores arbejde har kendskab til.

Hvis du vil booke en af foredragsholderne, kan du skrive til kontor@israel.dk eller ringe på 7190 1885.

Foredragsholdere

Christian Rasmussen

Generalsekretær i Israelsmissionen
 • Cand.theol.
 • Generalsekretær i Kristeligt Forbund for Studerende fra 2016-2022
 • Præst i Immanuelkirken i Tel Aviv fra 2009-2016

Bodil Skjøtt

Frivillig i Israelsmissionen
 • Cand.theol
 • Generalsekretær i Israelsmissionen fra 2007-2017
 • Medarbejder på Caspari Center i Jerusalem fra 1990-1999
 • Medforfatter til Facts and Myths about Messianic Congregations in Israel (1999)

David Serner

Præst i Den Danske Kirke i Jerusalem
 • Cand.theol.
 • Medforfatter til bogen Jesus-believing Israelis: Exploring Messianic Fellowships (2022)

Daniel Lønborg Andersen

Bibelunderviser hos Israelsmissionen
 • Stud.theol på Menighedsfakultetet

Jan Holm Mortensen

Landsstyremedlem i Israelsmissionen
 • Cand.theol.
 • Sognepræst i Kristkirken i Kolding
 • Præst i Immanuelkirken i Tel Aviv fra 2004-2009
 • Præst i Den Danske Kirke i Jerusalem fra 1999-2004
 • Forfatter til bogen Jesus og de jødiske fester (2018)

Krista Rosenlund Bellows

Formand for Israelsmissionens Landsstyre
 • Cand.theol. og Ph.d.
 • Landsleder for tværkulturelt arbejde i Indre Mission
 • Tidl. landekoordinator og konsulent i Danmission

Emner

Herunder kan du læse om et udpluk af vores foredrag.  Vi lader os naturligvis også udfordre på emner og gennemgår gerne et væld af bibeltekster. 

Du finder hele vores foredragskatalog med beskrivelser af alle emner her.

Guds store eventyr

Det, der gør vores liv og handlinger menings-fulde, er, at de indgår i en større sammenhæng. At de er en del af en bestemt fortælling om, hvad der er godt og værd at efterfølge. Bibelen er en sådan fortælling, og det viser sig, at den fra første til sidste side handler om Guds mission om at være i relation med os mennesker. Gud inviterer os til at tage en plads i denne store fortælling, som han er ved at udvirke i verden. Hvad betyder det, for hvem vi er, og hvorfor vi er her?

Foredragsholder: Daniel Lønborg Andersen

Romerbrevet 9-11

Paulus har igennem kap. 1-8 fremlagt sin teo-logi om frelsen, nemlig at evangeliet om Kristus er Guds kraft til frelse for både jøder og hed-ninger (kap. 1), og at de Kristus-troende har fået Guds Ånd og er blevet Guds børn (kap. 8). Selvom alt på en måde kan siges at være sagt dermed, så er der alligevel et stort spørgsmål, der hænger i luften: Hvis troen på Kristus er markøren for, hvem der frelses, hvad så med Israel? Er løfterne til Israel slået fejl? Har Gud forkastet sit udvalgte folk?

Foredragsholder: Christian Rasmussen

Jesus – Israels Messias og verdens frelser

”Jesus Kristus”, siger vi, og hører det let, som var det fornavn og efternavn. Har vi glemt, hvad der ligger i, at Jesus er Kristus: at Jesus er jødernes længe ventede Messias? Og er han ikke det, er han heller ikke vores frelser. Når vi bekender Jesus som vores frelser, bekender vi med andre ord også, at evangeliet er for jøderne. ”Men hvordan skal de tro på ham, som de ikke har hørt om? Hvordan skal de høre, uden at nogen prædiker?”

Foredragsholder: Jan Holm Mortensen

Israel, løfterne og landet

Alle Guds løfter har fået deres ”ja” i Jesus Kristus (2 Kor 1,20). Men hvad betyder det konkret? Hvad med alle løfterne til Israel om et folk og et land? Gælder de stadig? Er det jødi-ske folk stadig Guds folk i den nye pagts tid, sådan som de var i den gamle? Hvordan er for-holdet mellem løfterne i det Gamle Testamente og opfyldelsen i Det Nye Testamente?

Foredragsholder: Jan H. Mortensen

Messianske jøder – hvem er de?

Der har helt siden det 1. århundrede været jøder, som har bekendt Jesus som deres Mes-sias. Alligevel giver det mening at tale om mes-sianske jøder og den messianske bevægelse, som den har udviklet sig indenfor de sidste 150 år. Foredraget vil især fokusere på messianske jøder – eller Jesus-troende jøder – i Israel i dag: Hvem er de, hvor mange er de, hvad er deres tro og ikke mindst deres praksis?

Foredragsholdere: Bodil Skjøtt eller Jan Holm Mortensen

Jesus og den jødiske pinse

”Da pinsedagen kom, var de alle forsamlet.” Jo, den er god nok! Jøder fejrede og fejrer fortsat pinse. Men hvad er det, de fejrer? Hvilke rig-domme gemmer der sig i pinsens gammeltesta-mentlige fortid? Hvilket lys kaster det over kir-kens pinsefejring i dag? Det handler om Gud, der gør sig kendt, og om ord, der bliver til ånd og liv.

Foredragsholder: Jan Holm Mortensen, David Serner eller Bodil Skjøtt

Yom Kippur – den store forsoningsdag

Årets helligste dag i den jødiske kalender. Den eneste dag, hvor Israels folk er befalet at faste, og den eneste dag, hvor ypperstepræsten gik ind i det Allerhelligste i templet. Templet står ikke længere, men dagen markeres stadig i Is-rael, hvor alt går i stå. Hvad handler dagen om, og hvilke perspektiver giver den for kristne?

Foredragsholder: Christian Rasmussen eller Jan Holm Mortensen

Én Bibel, to testamenter

Vores Bibel består af to ret forskellige dele – Det Gamle og Det Nye Testamente. Men hvor-for? Og skal vi egentlig bruge Det Gamle Testa-mente til noget, nu hvor vi har fået et nyt? Hvordan skal vi håndtere de store spring, der af og til er mellem de to dele, og hvordan skal vi i hvert fald ikke håndtere det?

Foredragsholder: Jan Holm Mortensen

Giv det bedste tilbage

Vil du være med til at give budskabet om Jesus tilbage til det jødiske folk?