Skip to main content

Bogsalg


Israelsmissionens bøger

Vil købe en af vores bøger?

Så send en mail til kontor@israel.dk, og fortæl hvilken, samt om du ønsker den tilsendt (skriv da din adresse), eller om du kommer og henter den på kontoret (i så fald sparer du selvfølgelig forsendelsen på cirka 50 kr).

EN LILLE BOG OM JØDISK BØN

Pris 50 kr. + evt. forsendelse

Skrevet af Mads Bjørn i samarbejde med Kasper Bergholt

At bede lyder som noget, man gør, når man gerne vil have noget. Men den jødiske arv lærer os at se bøn som en vedvarende dialog med Gud og en genfortryllelse af verden, så man kan se Gud i alting. Bøn handler om nærvær, fællesskab og enhed med den Gud, der har åbenbaret sig i verden og vil have fællesskab med mennesker.

Men hvordan kan det intime fællesskab med etableres og opretholdes? Hvordan kan vi møde Gud? Og kan jøder og kristne lære noget af hinanden i den forbindelse? 

Bogen er udgivet af Israelsmissionen i 2022 og er på 80 sider. 

Det er godt at hvile

DET ER GODT AT HVILE

Pris 50 kr. + evt. forsendelse

Skrevet af Julie Hejslet Kajgaard

Det er godt at hvile. Men, hvordan gør vi det egentlig? I en tid hvor travlhed, produktivitet og resulater styrer vores hverdag, kan det være svært at hvile, for risikerer vi ikke, at vi kommer bagud?

Men måske er det helt anderledes? I Bibelens beretninger om Gud og mennesker er hvile et stort tema. Gud hvilede, og Jesus sagde, at han var hvilens Herre. Når vi hviler, opdager vi noget om os selv og om Gud. Vi bliver fornyet, og vi bliver mindet om, hvorfor det er godt at hvile.

Bogen er udgivet af Israelsmissionen i 2021 og er på 73 sider. 

Det er godt at hvile

JØDER HAR OGSÅ BRUG FOR JESUS

75 kr. + evt. forsendelse

Skrevet af Avi Snyder, oversat af Anette Broberg Knudsen

Avi Snyder er født ind i en konservativ jødisk familie i New York og er siden kommet til tro på Jesus. Han forklarer i denne bog, hvorfor jøder også behøver Jesus.

“Bogen er ikke blot en opmuntring til at deltage i jødemission – men mission i det hele taget. For hvis Jesus af Nazareth ikke er jødernes ventede Messias, hvordan kan han så være vores frelser? Enten må Jesus være alt for alle – eller også er han slet ikke noget for noget.”
– Arne Pedersen, tidl. generalsekretær i Israelsmissionen. 

Bogen er udgivet i et samarbejde mellem Lohses Forlag og Israelsmissionen i år 2020. 169 sider. 

Det er godt at hvile

JESUS-BELIEVING ISRAELIS. EXPLORING MESSIANIC FELLOWSHIPS

300 kr. + evt. forsendelse

Undersøgelsen er lavet af David Serner og Alex Goldberg. 

Bogen er et omfattende studie af de jødiske Jesustroende fællesskaber i Israel. Bogen gør dig klogere på alle væsentlige områder af de Jesustroende fællesskaber i landet. For eksempel antal, demografi, teologi og etnicitet.

Vi sælger ud af arkivet:

Det er godt at hvile

ISRAEL STUDIER 5: ISRAELSMISSIONENS HISTORIE

10 kr. + evt. forsendelse

Skrevet af Frederik Torm, professor Dr. theol. 

Fra forordet: For at uddybe kundskaben om jøderne og for at holde missionsvennerne og missionsarbejderne á jour med de aktuelle spørgsmål eller de gamle spørgsmåls aktuelle udformning, har de tre skandinaviske israelsmissioner, Norges, Sveriges og Danmarks, besluttet at udgive nogle studiehæfter, kristelige studier i jødiske spørgsmål. Vi håber, at disse studier må blive en inspiration og hjælp for alle, som ser definitionen for jødemission i Paulus’ ord: ” – for at de også må få barmhjertighed som følge af den barmhjertighed, der er blevet jer til del” (Rom. 11,31), for at alle må blive det i Kristus.

Bogen er udgivet i 1951 i et samarbejde mellem Svenska Israelsmissionen, Den danske Israelsmission og Den norske Israelsmisjon. 84 sider.

Det er godt at hvile

JOSEF RABINOWITSCH OG DEN MESSIANSKE BEVÆGELSE

10 kr. + evt. forsendelse

Skrevet af Kai Kjær-Hansen. 

Josef Rabinowitsch (1837-1899) er en af de mest betydningsfulde skikkelser i den nyere jødekristendoms historie. I byen Kischinew i det sydvestlige Rusland dannede han i 1884 en jødekristen menighed, som han kaldte “Den nye pagts Israelitter”. Som Jesus-troende jøde fastholdt Rabinowitsch sin jødiske identitet. Det medførte nogle problemer, som også vor tids kristne jøder kender en hel del til.

Bogen giver et indblik i den nyere jødekristendoms historie og forøger interessen for vor egen tids kristne jøder.

Bogen er udgivet i 1988 i et samarbejde mellem Forlaget OKAY-BOG, Den Danske Israelsmission og Forlaget Savanne. 270 sider.

Det er godt at hvile

SKILLES OG MØDES

10 kr. + evt. forsendelse

Skrevet af Axel Torm og Henry Rasmussen. 

Bogens indhold består af tre foredrag, som er holdt af sognepræsterne Axel Torm og Henry Rasmussen på de nordiske israelsmissioners sommerkursus på Rønde Højskole i sommeren 1955.

Alle tre foredrag går ud på at belyse det vanskelige problem: kristen kontra jøde. Man får igennem fremstillingen – og ved mange citater fra andre forfattere – håb om, at denne århundrede gamle modsætning imellem to trosbekendelser dog engang vil forsvinde i det møde, der – når tiden er inde – vil komme i stand.

Bogen er udgivet i 1957 af Israelsmissionens Bogfond, i hovedkommision: O. Lohses Forlag. 80 sider.

Det er godt at hvile

ISRAELSMISSION OG ISRAELS MISSION

10 kr. + evt. forsendelse

Skrevet af Axel Torm. 

“Vi må gøre os vor tro klar. Hvis vi glemmer, at Jesus var jøde, skiller vi os ikke blot fra jødefolket, men fra Israels Gud, der i ham gjorde os til hans folk. Og hvis vi glemmer, at han var mere end en jøde, fornægter vi, at Gud ved sin Søns død og opstandelse frelste os fra synd og død.”

Sådan skriver dr. theol. Axel Torm, der mener, at Israel stadig har en mission, samtidig med at der skal drives Israelsmission. Han gør op med antijudaismen og fastholder den svære missionsforpligtelse over for det jødiske folk. Samtidig viser han, at den kristne kirke stadig har noget at lære af jødedommen.

Bogen er udgivet i 1990 i et samarbejde mellem Forlaget OKAY-BOG og Den danske Israelsmission. 271 sider.

Det er godt at hvile

HANS NICOLAJSEN – EN DANSK JØDEMISSIONÆR FRA FORRIGE AARHUNDREDE

10 kr. + evt. forsendelse

Skrevet af H.C. Friis.

Et livsbillede af den danske jødemissionær, Hans Nicolajsen (1803-1856).

Bogen er udgivet i 1949 i et samarbejde mellem Israelsmissionens Bogfond og Lohses Forlag. 40 sider.

Det er godt at hvile

JØDE-KRISTNE SPÆNDINGSFELTER

10 kr. + evt. forsendelse

Skrevet af Kai Kjær-Hansen. 

I bogen peger Kai Kjær-Hansen på mange spændingsfelter, som jødekristne oplever. “På en mærkelig måde har kombinationen jøde-kristen virket som en rød klud både for jøder og kristne”, siger forfatteren.

Bogen er udgivet i 1986 på forlaget OKAY-BOG, i kommission hos Dansk Luthersk Forlag. 77 sider.

Det er godt at hvile

NÅR MESSIAS DØR

10 kr. + evt. forsendelse

Redigeret af Kai Kjær-Hansen

Selv om jøder generelt ikke anerkender Jesus som Messias er Jesus af Nazaret den blandt alle jødiske messiasskikkelser, der er bedst kendt og har haft størst indflydelse i verden. 

Uden at tale nedladende om andres messiasforventninger, anskuer de atten forfattere til bogen, spørgsmålet i lyset af Det Nye Testamentes påstand om, at Jesus af Nazaret var – og er – Messias. Bogen giver indblik i, hvordan jøder og ikke-jøder, der er engageret i Israelsmission, tænker.

Bogen er udgivet i et samarbejde mellem Forlaget Savanne og Israelsmissionen i år 1994. 127 sider. 

Giv det bedste tilbage

Vil du være med til at give budskabet om Jesus tilbage til det jødiske folk?