Skip to main content

Israelsmissionen – fordi Gud vil! velkommen til årsmøde 2017

Hver gang vi forbereder et årsmøde taler vi om, hvad temaet skal være. Vi vil jo så gerne, at folk får lyst til at komme! Derfor er temaet – og programmet – væsentligt, selvom vi altid samles om det samme arbejde. Nogle gange finder vi nemt temaet. Andre gange, som i år, er vi længe om det. Valget blev Israelsmission – fordi Gud vil det. Jeg er blevet så begejstret for det tema! Det lyser jo af håb og glæde, at Gud vil det! Så afhænger missionen ikke af os. Så fejler den ikke på grund af vores fejl. Vi kan faktisk arbejde videre med fortrøstning. Lad os ligefrem vove at sige, med optimisme. Når Gud vil det, er det ikke os, der skal tælle resultater. Kun Gud gør status. Så det er ikke for at gøre status, vi mødes i København tre dage i marts, men for at minde hinanden om, at Gud fortsat vil jødemission. Selve årsmødet findes sted lørdag den 18. marts. Vel mødt! Kærlig hilsen Krista Rosenlund Bellows, formand for Israelsmissionen

Program:

Fredag den 17. marts

Sabbatsfejring i Betlehemskirken med sabbatsindledning  og -måltid, kletzmer-koncert og foredrag ved Elisabeth og David Serner, Jerusalem Program: Kl 17.30 – sabbatsindledning ved Elisabeth og David (TILMELDING LUKKET) Kl 18.00 – Sabbatsmåltid Kl 18.45 – Kletzmerkoncert 19.15 –  Hvad mødet med en jødisk hverdag i Israel har lært os 20.30  – Afslutning – men festen fortsætter

Lørdag 18. marts

kl 10-12 – Guided vandretur i Det jødiske København Turen starter på Christiansborg Slotsplads. Tilmelding nødvendig. Kontakt Bodil Skjøtt på 2371 8264.

Årsmøde i Apostelkirken

Kl 13.00 – Dørene åbnes – der er kaffe på kanden Kl 13.30 – Velkomst og indledning v/Arne Pedersen Kl 13.45 – At være jøde og fremmed i København i dag – Interview med en dansk jøde og en asylansøger v/ Bodil Skjøtt Kl. 14.10 – Mit møde med jøden Jesus – v/ Sahar Sadlovsky Gold fra Immanuelkirken i Tel Aviv Kl 14.25 – Nyt fra den messianske bevægelse i Israel v/David Serner kl 14.55  – En IUer’s møde med Israel i dag Kl. 15.10 – kaffepause Kl 15.40 – Årsberetning v/ Krista Rosenlund Bellows og Bodil Skjøtt Kl 16.50 – Seminarer
  1. Israelsmissionens arbejde i Jerusalem v/David og Elisabeth Serner
  2. Israelsmissionens arbejde blandt MBBer på Vestbredden v/Jeppe Ladegaard
  3. Luther og jøderne v/Mona Kjær Nielsen
17.50 – middag 19.15 – Forsonings- og forbønsgudstjeneste gudstjeneste v/ Niels Nymann Eriksen og  Martin Hornstrup Afsluttes kl ca 20.30

Søndag 19. marts

Gudstjeneste og kirkefrokost i Grønnevang kirke, Hillerød 10.30  – Gudstjeneste i Grønnevang kirke, prædikant David Serner Kl 12.00 – Kirkefrokost Kl. 13.00 – Blandt israelere, palæstinensere  og danskere – i Jerusalem  v/Elisabeth og David Serner