Skip to main content

Missionskonference


24. oktober 2023

Tema: Kirken og det jødiske folk

Hvordan skal vi i de danske kirker forholde os til det jødiske folk – endsige mission blandt jøder? Hvad betyder Paulus’ ord om, at evangeliet er for jøde først? Og hvad siger den jødiske del af kirken selv, de messianske jøder?

Velkommen til missionskonference, hvor vi også vil tale om, hvordan kirkers historiske bidrag til antisemitisme og antizionisme har betydning for kirkers og kristne fællesskabers relation til det jødiske folk.

Arrangør: Dansk Missionsråd i samarbejde med Israelsmissionen

Hvornår: 24. oktober 2023

Hvor: Torvet, Katrinebjergvej 75, 8200 Aarhus N

Pris: 100 kr. inkl. forplejning – studerende er gratis

Tilmelding: nederst på siden her, senest d. 19. oktober

Program


10.00-10.20: Ankomst og kaffe

10.20-10.30: Velkomst v. Henrik Sonne Pedersen, generalsekretær i Dansk Missionsråd

10.30-11.00: Hvorfor mission til det jødiske folk?
Et bibelteologisk perspektiv. Oplæg v. Christian Rasmussen, generalsekretær i Israelsmissionen

11.00-12.00: Evangeliet for jøde først og for græker
Mission til det jødiske folk i globalt missionsperspektiv. Hvad sker der med den globale mission, hvis mission til det jødiske folk afvises? Oplæg v. Knut Helge Høyland, Norge, pastor i Grimstad Frikirke og tidl. leder af Caspari Center i Jerusalem

12.00-12.45: Frokost

12.45-14.00: Mission til det jødiske folk
Med særligt fokus på europæiske holdninger fra Holocaust til i dag. Oplæg v. Kurt Ettrup Larsen, professor i kirkehistorie ved Menighedsfakultetet

14.00-14.15: Kaffepause

14.15-15.15: Messianic Jewish perspectives on Jewish evangelism
(Messiansk-jødiske perspektiver på mission til det jødiske folk). Oplæg v. Richard Harvey, UK, Senior Researcher hos Jews for Jesus

15.15-15.30: Afrunding v. Bodil skjøtt, tidl. generalsekretær i Israelsmissionen

Tilmelding


Er du studerende? Så tilmeld dig arrangementet her.