Skip to main content

Prædiken i kontekst


11-19. marts 2024

OBS: Turen er aflyst pga. omstændighederne i Israel i øjeblikket, da der nu realistisk set nærmest ingen chance er for, at der kan ske ændringer ift. Udenrigsministeriets rejsevejledning før afrejse. Vi ærgrer os meget over det, men vi håber at kunne planlægge en ny tur, så hold øje med vores side, nyhedsbrev eller sociale medier for at få besked.

Prædiken i kontekst er en studietur for dig, som er præst i folkekirken eller forkynder. Vi rejser til Israel, hvor vi læser, hører og oplever søndagens prædiketekster i deres historiske, geografiske og religiøse kontekst. Samtidig bliver du introduceret for nye greb og benspænd til din egen prædikenskrivning. Turen er altså for dig, som har lyst til at blive en bedre forkyndelseshåndværker og få en bedre forståelse for bibelteksternes kontekst. 

”Turen til Israel vendte op og ned på min forkyndelse og mit syn på landets historie. Jeg fik værktøjer til prædikenforberedelse og et fantastik indblik i tidshistorie. Mine bibelske helte fik nyt liv, ved at være på stederne hvor de var. Og frimodigheden til prædikenlære blev fornyet, også takket være skønne medkursister.” 

– Thomas Uth, sognepræst i Lunde sogn og Outrup sogn 

få Ny inspiration og nye værktøjer 

Med Prædiken i kontekst ønsker vi, at du bliver åben for og opmærksom på nye vinkler på kendte tekster. De bibelske steder og det bibelske landskab er det perfekte klasserum. 

Fokus er på påskens prædiketekster, og turens program er lagt, sådan at du kommer hjem med konkret inspiration først og fremmest til påskens prædikener. Vi fokuserer på prædiketeksternes jødiske rødder og den tidshistoriske kontekst, som danner rammen for, at vi bedre forstår, hvad der var på spil i teksterne. 

Du får undervisning i prædikenøvelser og undervisning på stedet. Undervejs får du ro til at reflektere, både for dig selv og i grupper. De nytestamentlige tekster er i vid udstrækning skrevet til fællesskaber, og derfor tror vi, at fællesskabet kan bidrage til dybden af vores tekstforståelse. 

Kurset giver dig mulighed for at lære og bruge nye prædikenværktøjer og benspænd og lade den bibelske kontekst tale ind i vores egen kontekst, som prædikenerne høres i. 

Jeg kan klart anbefale alle præster og forkyndere at tage på homiletisk studietur til Israel med bibel og tømmerblyant. Man bliver maksimalt beriget af Bodil Skjøtts smittende og fængende fortælleglæde på stedet og Arne Mårups finurlige homiletiske benspænd som dåseåbnere til de bibelske tekster.

Stemningen, stederne, fortællingerne, vandreturen i Jerikos ørkenen, at sidde på Oliebjerget, det at vandre ned ad saligprisningernes bjerg med pløre og bådturen på Genesaret sø og at opleve de religiøse intense spændinger i landet. Det var en stor og på alle måder berigende oplevelse. 

– Gitte Elisabeth Hansen, sognepræst i Ulfborg 

Undervisere

Arne Mårup

Sognepræst i Hjerting. Master i homiletik fra KU, Certificeret coach i homiletik fra Vanderbilt Universitet. Har undervist i homiletik på Pastoralseminariet og på Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter. Etableret prædikennetværk i fire jyske stifter samt skrevet og redigeret flere bøger og artikler om prædikenlære, bl.a. den nyligt udkomne lærebog “Prædikenhåndbogen”.

BODIL SKJØTT 

Fra 2007-2018 har hun været ansat som generalsekretær i Israelsmissionen. Hun har boet i Israel gennem en længere årrække og blandt andet været tilknyttet Caspari Center for Biblical and Jewish Studies. Hun har lavet utallige rundrejser i Israel og kender de forskellige steder som sin egen bukselomme. Bodil er cand.theol. fra Aarhus Universitet. 

Det praktiske

 • Antal: max 14 deltagere – vi gennemfører ved 12 tilmeldte 

 • Hvornår: 11-19. marts – der er officielt program på fra d. 12-18. marts, men forvent at d. 11. og 19. går med flytransport 

 • Pris: 
            Ved dobbeltværelse: 12.400 kr.
            Ved enkeltværelse: 13.900 kr.

  OBS: Prisen inkluderer entréer, mad (undtagen frokost), indkvartering fra d. 11-19. samt undervisning og transport dernede. Forvent derudover at bruge 4-5.000 kr. på flybilletter. Alle deltagere, som søgte sit menighedsråd om at få dækket deres udgifter ved seneste tur, fik det bevilget.
   
 • Du skal selv sørge for: flybilletter (bestilles individuelt for fleksibilitetens skyld), transport til hotellet i Jerusalem, frokoster samt erhvervsrejseforsikring.
 • Tilmelding og betaling: Tilmeld dig så snart som muligt, hvis du gerne vil med, så vi har en fornemmelse af interessen. Bindende tilmelding og betaling er først d. 1. december. På den måde kan du nå at ansøge om at få dækket udgifterne inden. Du får en hilsen fra os kort før d. 1. december med information omkring betaling.