Skip to main content

Bibelselskab: Tillid fra muslimer kan lade sig gøre

Arne Pedersen, 9. januar 2015

Hvert år laver Åbne Døre en verdensrangliste over de 50 lande i verden, hvor det er sværest at være kristen. Den blev offentliggjort i begyndelsen af januar, og den afslører at 2014 var et år hvor forfølgelserne af kristne tog til. Også de Palæstinensiske Selvstyreområder, hvor Israelsmissionen samarbejder med det Palæstinensiske Bibelselskab, er kravlet op af listen. Fra en plads som nummer 34 i 2013 til en 24. plads i 2014.

2014 var året, hvor kristenforfølgelser for alvor fik opmærksomhed på den nationale scene. Ikke bare den kristelige presse har interesseret sig for problemet, men det har fået en bred offentlig opmærksomhed – bl.a. med flere høringer i folketinget. Og det med god grund: ”I år var tærsklen til at komme på listen højere for et land, hvilket indikerer, at forfølgelser på globalt niveau er øget,” fortæller Åbne Døre i en meddelelse i forbindelse med offentliggørelsen. Ifølge Christianity Today måler forskerne hos Åbne Døre forfølgelserne ud fra ”graden af frihed en kristen har til at udleve sin tro i fem forskellige aspekter af livet (privat, i familien, lokalsamfundet, nationalt og i kirken)” samt hvor mange voldelige hændelser der har været.

Det Palæstinensiske Bibelselskab

Når de Palæstinensiske Selvstyreområder er kravlet otte pladser frem på listen, kunne noget altså tyde på, at forfølgelserne her er øget markant. Så vi spurgte vores samarbejdspartner i området, Det Palæstinensiske Bibelselskab (PBS), om, hvad de mener om listen, og hvad deres tanker om forfølgelser i området er. ”De nævnte forfølgelser i de Palæstinensiske Områder er på en måde lidt kontroversielle for mig, da jeg ikke ved, hvad der er målt eller analyseret for at nå frem til det specifikke tal,” fortæller Simon, som er kommunikationsmedarbejder i PBS og understreger: ”Men når det så er sagt, så afviser jeg slet ikke muligheden af, at det er en korrekt placering, for der er forfølgelser, men de er bestemt af bl.a. geografi og kan være både direkte og indirekte.”

Forfølgelser i Gaza

I Gaza, hvor der bor omkring 3.000 kristne, er problemet størst, fortæller Simon: ”Der har været nogle tilfælde, hvor muslimer har forsøgt at tvinge kristne til at praktisere Islam. Nogle af dem har været nødt til at flygte for at undgå repressalier. Andre former for forfølgelser eller indirekte forfølgelser kan fx være, når kristne bliver forbigået i forfremmelser, eller når arbejdsgivere hellere vil ansætte muslimer frem for kristne. En anden form for indirekte forfølgelse er de verbale overgreb, som kristne kvinder bliver udsat for, når de går på gaden uden tørklæde.” Det var i Gaza, Simon oplevede, at en af hans kolleger, Rami, i 2007 blev bortført og dræbt, fordi han var leder af bibelarbejdet i området. PBS har endnu ikke åbnet en ny butik i Gaza, men er i området for at hjælpe lokalbefolkningen efter sommerens krig mellem Hamas og Israel.

Anderledes billede på Vestbredden

”På Vestbredden lægger man knap nok mærke til forfølgelsen, og mange gange bør man ikke engang tale om det i de termer,” mener Simon. ”I PBS har vi i mere end 12 år arbejdet direkte sammen med muslimske partnere, og lokalsamfundet ser os som helt legitime og de får gavn af vores arbejde. I Jeriko har vi et helt unikt projekt, hvor muslimske kvinder hjælpes til en uddannelse og får redskaber til at blive bedre forældre. I dette projekt arbejder vi direkte sammen med en muslimsk velgørenhedsorganisation, som hedder Al Kamar, samt det Palæstinensiske Undervisningsministeriums afdeling i Jeriko.” Projektet Simon fortæller om her er Zakæus’ Hus, som Lisbeth Rasmussen fra Jaffo deltager i som Israelsmissionens repræsentant.

Tillid kræver tid

Simon slutter af med at fortælle, at de muligheder PBS har fået, ikke bare sådan kommer fra den ene dag til den anden. ”Det tager tid og kræfter at opbygge tillid i et lokalsamfund, men det er ved Guds nåde lykkes os at gøre netop det gennem de sidste par år. Vi hører direkte fra vores muslimske partnere, at da de først hørte, vi var kristne, var de tøvende over for at arbejde sammen med os, men nu ser de os som en stor velsignelse for både lokalsamfundet og for deres egne organisationer. Vi tror meget stærkt på at være aktive medspillere i samfundet og at bringe håb og glæde til de mennesker, vi tjener. Også selvom vi er en minoritet, hvilket vi ser som en fordel frem for en ulempe!” Åbne Døre har da også konstateret nogle positive tendenser i årets løb. ”Der bliver formet nye partnerskaber mellem kristne og muslimer i Mellemøsten, hvilket kan have virkelig gode perspektiver i det lange løb,” konstaterer rapporten. En tendens som PBS’ arbejde på Vestbredden altså bekræfter.