Skip to main content

Testamente og arv


til Israelsmissionen

Giv en del af din arv til mission

Israelsmissionens formål rækker ind i evigheden. Ved at testamentere til os, er du med til at sikre den globale mission og hjælpe mennesker med at lære Jesus at kende – også den dag, du ikke længere selv kan være med. 

Hvorfor lave et testamente?

Ved at lave testamente har du chancen for selv at tage stilling til din arv og formue, mens du stadig er sund og rask. For gør du ikke noget, bestemmer arveloven, hvem der skal arve efter dig. Det er fordelt i forskellige arveklasser, hvor man kigger fra toppen:

  • Arveklasse 1: Ægtefælle (0% boafgift) og børn, børnebørn og oldebørn (15% boafgift)
  • Arveklasse 2: Forældre, søskende og søskendebørn (15% boafgift + 25% tillægsboafgift)
  • Arveklasse 3: Bedsteforældre samt forældres søskende og ægtefæller (15% boafgift + 25% tillægsboafgift)
  • Har man ingen arvinger fundet i de tre arveklasser, går hele arven til staten.

Hvis du har ægtefælle og børn, er 25% af din formue tvangsarv til dem, men derudover kan du selv disponere over din formue i dit testamente. Både store og små beløb kan testamenteres til særlige personer eller formål, og begge dele har stor betydning for os og vores arbejde. Du kan vælge at testamentere et bestemt beløb, en procentdel eller hele din arv til os – og som organisation betaler vi ingen afgift.

TRYGHED OMKRING ARVEN

Med et testamente sikrer du, at din sidste gave ender dér, hvor du ønsker. Det kan forhindre misforståelser og konflikter mellem dine efterladte.

UBESKÅRET TIL MISSION

Som velgørende organisation er Israelsmissionen fritaget for afgifter til staten, så det, du testamenterer til os, går ubeskåret til mission.

GRATIS OPRETTELSE

Vi betaler for oprettelsen eller ændringen i dit testamente, når du betænker os. Gennem os kan du også få gratis rådgivning inden.

EN SÆRLIG FORDEL: 30%-LØSNINGEN

Hvis du ikke har nogen livsarvinger – dvs. ægtefælle eller børn, børnebørn, oldebørn, er det en økonomisk fordel for dine arvinger, hvis du bruger det, der hedder 30% løsningen.

Den går ud på, at du testamenterer 70% af din arv til familie og andre relationer, mens de resterende 30% går til en eller flere velgørende organisationer, f.eks. til Israelsmissionen. De fjerne arvinger har en høj afgift (15% + 25%), men med 30% ordningen, betaler den velgørende organisation afgiften for arvingerne. På den måde får de en større arv udbetalt, og færre penge ryger i statskassen.

Du kan se et eksempel her:

30% ordningen fungerer selvfølgelig på samme måde, når du har livsarvinger. De får blot ikke samme økonomiske fordel af ordningen, da deres afgift er mindre. Men den samlede afgift til staten vil stadig være mindre, da der ikke skal betales afgift af de 30%, som du testamenterer til velgørenhed. På den måde kommer en større del af din arv ud at leve.

Gennem os får du gratis rådgivning, så du er tryg i processen, og vi betaler for oprettelsen eller ændringen af dit testamente, når du betænker os. 

Vil du selv tage stilling til din arv og formue? Og overvejer du at testamentere en del af den til mission?

Kontakt os på kontor@israel.dk eller telefon 7190 1885. Vi svarer gerne på dine spørgsmål eller sender dig videre til vores rådgiver, som kan fortælle nærmere om, hvordan det foregår.

Giv det bedste tilbage

Vil du være med til at give budskabet om Jesus tilbage til det jødiske folk?