Skip to main content

Gud bruger det skrøbelige

17. december 2014

Julen er højtiden der minder os om, at vi ikke skal tænke ringe om det, som kan synes skrøbeligt, småt og ubetydeligt. For det er ofte det, Gud bruger til at udrette store ting. Det blev vi mindet om, da vi i november måned besøgte Michael i den lille by Sderot nær grænsen til Gaza. Michael er messiansk jøde fra Ukraine og præst for en lille menighed af Jesus-troende i byen. De mødes i ydmyge omgivelser i et lille lokale over en butik midt i byen. Rummet er kun udstyret med det absolut mest nødvendige: En lille talerpult, havestole af plastik – og et beskyttelsesrum som er indrettet til kontor for at udnytte pladsen… Menigheden har gennem længere tid lavet evangeliserende arbejde gennem guidede ture i Israel. Det har ført til, at flere gerne vil vide mere om bibelen og dens budskab.
”Vi indså, vi var nødt til at tilbyde mere undervisning og give disse mennesker et fundament for deres tro,” siger Michael.
Sidste år begyndte Michael at afholde Alpha-kurser. Han har ingen teologisk uddannelse, men inviterede Alec Goldberg fra Caspari Center i Jerusalem til at stå for undervisningen. Michaels menighed ser ikke ud af meget sammenlignet med andre messianske menigheder  i Israel i dag. Men Gud bruger den til at jøder – også denne jul – kan høre, at Jesus er Messias, og at han er kommet for at frelse.

Klik her for at støtte de messianske menigheder i Israel.