Skip to main content

Årsberetninger


Tilbageblik på arbejdet

Israelsmissionens årsberetninger


Årsberetning 2024

Tilbageblik på 2023 med gode historier fra arbejdet, men også store, svære økonomiske beslutninger, og terrorangrebet og den efterfølgende krig og antisemitisme, som har præget arbejdet.

Læs årsberetningen for 2024 her.

Årsberetning 2023

Tilbageblik på 2022, hvor en udfordrende økonomi har præget arbejdet. Men også hvor Immanuelkirken har fået nyt præstepar, Ebenezerhjemmet ny leder og arbejdet i København lige så stille udvikler sig.

Læs årsberetningen for 2023 her.

Årsberetning 2022

Tilbageblik på 2021. Et spændende og givende år i Den Danske Israelsmission. Vi har brugt året på at tage del i Guds mission til det jødiske folk. Det har vi gjort på mange forskellige måder for at nå mange forskellige grupper. 

Læs formandsberetningen for 2022 her.

Læs arbejdsberetningen for 2022 her. 

Årsberetning 2021

Tilbageblik på 2020, hvor covid-19 pandemien har fyldt og påvirket organisationen. Samtidig har der været utroligt meget at glæde sig over, og arbejdet med at række evangeliet videre til jøderne i Danmark er i fuld gang. 

Læs formandsberetningen for 2021 her.

Læs arbejdsberetningen for 2021 her. 

Årsberetning 2020

Tilbageblik på 2019, hvor antisemitismen har fyldt, og hvor Israelsmissionen så småt har taget hul på at række evangeliet videre til jøder i Danmark.

Læs hele årsberetningen for 2020 her.

Årsberetning 2019

Tilbageblik på 2018, hvor nye medarbejdere er kommet til, og Israelsmissionen ønsker at række evangeliet videre til jøder i Europa.

Læs hele årsberetningen for 2019 her.

Årsberetning 2018

Årsberetning med flere fortællinger om, hvordan Gud leder mennesker til tro gennem andre.

Læs hele årsberetningen for 2018 her.

Årsberetning 2017

Luthers forhold til det jødiske folk er naturligt nok genstand for refleksion i denne årsberetning.

Læs hele årsberetningen for 2017 her.

Årsberetning 2016

Tilbageblik på et år hvor både antisemitisme og afvisning af jødemission har været i fokus.

Læs hele årsberetningen for 2016 her.

Årsberetning 2015

Tilbageblik på 130 år, hvor evangeliet har været det væsentligste.

Læs hele årsberetningen for 2015 her.

Årsberetning 2014

Formandsberetning med temaet: Grænseløs nåde – grænseløs mission

Læs hele årsberetningen for 2014 her.

Årsberetning 2013

Tro, dåb og identitet for jøder, der møder Jesus.

Læs årsberetningen for 2013 her.

Årsberetning i 2012

Israelsmission – altid og overalt

Læs årsberetningen for 2012 her.

Årsberetning i 2011

 • For jøde først – selvfølgelig
 • Edinburgh og Cape Town

Læs årsberetningen for 2011 her.

Årsberetning i 2010

 • Jesus – vejen til Gud for jøder og ikke-jøder
 • Den kære og svære Israelsmission i Lwów

Læs årsberetningen for 2010 her.

Årsberetning i 2009

 • Kvinderne i København i 1880’erne
 • Bøn om Israels frelse
 • Fortidens forsyndelser

Læs årsberetningen for 2009 her.

Årsberetning i 2008

 • Staten Israel 60 år
 • Det var ikke rart i Palæstina for 60 år siden
 • Hvordan så man i Den Danske Israelsmission på statens Israels oprettelse?

Læs årsberetningen for 2008 her.

Årsberetning 2007

 • Påske og anti-påske
 • Judasevangeliet og opstandelse
 • Jesu knoglekiste og opstandelse
 • Opstandelse og historisk løgn
 • Opstandelse tro og vantro
 • I den korsfæstede og opstandnes fodspor

Læs årsberetningen for 2007 her.

Årsberetning 2006

 • 1906-2006: Dengang og nu
 • Formålsparagraf, årsmøde og motto
 • Problemer og internationalt samarbejde

Læs årsberetningen for 2006 her.

Årsberetning 2005

 • Vi skammer os ikke ved evangeliet
 • Jødemission- for hvis skyld? Fem punkter
 • Fred i Mellemøsten: ”Kompromis” betyder ”liv”

Læs årsberetningen 2005 her.

Årsberetning 2004

 • Israelsmission og antisemitisme
 • Filmen ”The Passion of the Christ”
 • Hvem er uden skyld i Jesu død?

Læs årsberetningen for 2004 her.

Årsberetning 2003

 • Mission og troskab
 • 200-året for Hans Nicolaysens fødsel

Læs årsberetningen for 2003 her.

Årsberetning 2002

 • Israel i krise
 • Håbet om fred i Mellemøsten

Læs årsberetningen for 2002 her.

Årsberetning 2001

 • Hver dag sine hæslige billeder fra Israel
 • Forsoning mellem messianske jøder og palæstinensiske kristne
 • Stadier i forsoningens proces

Læs årsberetningen for 2001 her.

Årsberetning 2000

 • Årtusindskifte og Jesu genkomst
 • Bogen ”Facts & Myths” About the Messianic Congregations in Israel”
 • Messianske jøder og fredsprocessen

Læs årsberetningen for 2000 her.

Giv det bedste tilbage

Vil du være med til at give budskabet om Jesus tilbage til det jødiske folk?