Skip to main content

Studenterarbejdet


Et fællesskab af troende

Det kristne studenterarbejde i Israel (FCSI – Fellowship of Christian Students in Israel) begyndte i 1979. De underviser i Bibelen, styrker de studerende i troen, hjælper dem med at leve deres tro ud i hverdagen, koordinerer og organiserer aktiviteter og bibelstudiegrupper – og ikke mindst opmuntrer de kristne studerende i Israel til at dele evangeliet med deres medstuderende. FCSI er medlem af International Fellowship of Evangelical Students (IFES).

FCSI er en af de få organisationer i Israel, som skaber fællesskab på tværs af arabere, israelere og internationale studerende. FSCI opmuntrer til at praktisere enhed gennem fælles bedegrupper på studiestederne. Dét fællesskab er det stærkeste vidnesbyrd om Jesu forsonergerning for deres medstuderende.

”Her er der en fælles forståelse for det pres, man kan opleve som troende og studerende. Jeg ved, jeg har et fællesskab, som kan bede for mig og støtte mig, når jeg har brug for det.”

Avery, studerende i Haifa

Vi i Israelsmissionen har været involveret i FCSI’s arbejde helt fra begyndelsen. Ved at støtte økonomisk, ved at sende volontører til arbejdet og ved at skabe kontakt mellem kristne studerende i Danmark og Israel. Det gør vi, fordi studietiden er en strategisk vigtig periode at være til stede med et klart vidnesbyrd om Jesus. Studerende er i gang med at finde deres egne ben i verden, og spørgsmål om meningen med det hele melder sig ofte. Her skal de have mulighed for at møde Jesus som svaret.

”I Israel er vi ikke religionsforskrækkede – her er det i orden at praktisere troen i det offentlige rum. Vi er i stedet udfordret af frygten for at være anderledes. På det seneste har jeg set en opblomstring af unge, der har mod på at dele deres tro åbent. Vi oplever i stigende grad, at studerende med forskellige baggrunde er nysgerrige på os og vores sag.”

Rasha Saba, generalsekretær for FCSI

Støt studenterarbejdet her

Tak for forbøn og støtte til FCSI og deres arbejde med at give Jesus til de studerende.

 

Giv håb

Vil du være med til at give det bedste tilbage til det jødiske folk?