Skip to main content

Lausanne


Konferenceudtalelse

High Leigh Conference Center 7.-12. august 2011

“Jesus Kristus er den samme i går og i dag og til evig tid” (Hebræerbrevet 13,8).

Den niende internationale konference afholdt af Lausanne-rådet for Jødemission fandt sted i Hoddesdon, England, 7.-12. august, 2011. 180 mennesker, Jesus-troende jøder og ikke-jøder, fra seks kontinenter samledes i Helligåndens enhed. Konferencens tema var Mission og evangelisering blandt jøder – altid og overalt.

Møderne blev afholdt på High Leigh Conference Centre, hvor der i juli måned for firs år siden var forsamlet en ligesindet gruppe (dengang: Den Internationale Jødekristne Alliance). Temaet for mødet i 1931 var: “Rejs dig, bliv lys, for dit lys er kommet.” Ordene talt af deres præsident, sir Leon Levison, ved den konference understregede deres tillid til evangeliet om frelse for jøder overalt i deres samtid. Han sagde: “Det var Guds søn, der blev menneskesøn for at menneskenes sønner kunne blive Guds sønner.”

Som den tidligere konference tager vi Guds ord op for at bringe det følgende budskab til jøder, til forsamlinger af Jesu disciple og til alle, hvem jødemission ligger på hjerte. “Jesus Kristus er den samme i går og i dag og til evig tid” (Hebr 13,8).

Til det jødiske folk

Vi fordømmer de nye udbrud af antisemitisme og fordomme mod staten Israel. Vi vender os imod enhver form for tankegang eller adfærd, som sigter på at true det jødiske folks overlevelse. Samtidig har individuelle jøder og den jødiske stat et lignende ansvar for at elske deres næste, fremme religionsfrihed og stræbe efter retfærdighed for alle folk. Ikke desto mindre stoler vi på Guds trofaste og kærlige omsorg for sit pagtsfolk.

Vi glæder os over rapporterne om fortsat talmæssig og åndelig vækst blandt jødiske Jesus-troende. Vi erkender, at i Messias Jesus findes det eneste håb for tilgivelse for synd og evigt liv for alle, som tror.

Vi beder jer indtrængende om at betænke den frelse, som er kommet i Jesus af Nazaret. Han er den forjættede guddommelige Messias og den endegyldige soning for synd. I ham er åbenbaringens lys for folkeslagene og din ære, Israel.

“Jesus Kristus er den samme i går og i dag og til evig tid.”

Til forsamlingerne af Jesu disciple

Som Lausanne-rådet for Jødemission giver vi udtryk for vores dybe påskønnelse af Lausanne-bevægelsen for at have udfærdiget Cape Town-erklæringen 2010, ikke mindst Anden del 2B, afsnit 1A. I den bibelske kontekst om forsoningen opfordrer den hele kirken til at “dele de gode nyheder om Jesus som Messias, Herre og Frelser med jøder”. Derfor forener vi os af hjertet med den globale Lausanne-bevægelse om at bekræfte dette dokument og især denne sektion af Cape Town-erklæringen, som lyder:

“Forsoning med Gud kan ikke adskilles fra forsoning med andre mennesker. Kristus, som er vor fred, tilvejebragte fred ved sin død på korset og prædikede fred for den delte verden af jøder og hedninger. Guds folks enhed er både en kendsgerning (‘han gjorde de to parter til ét’) og en opgave at (‘fastholde Åndens enhed med fredens bånd’). Guds plan for integration af hele skabningen i Kristus har som forbillede den etniske forsoning af Guds nye menneskehed. Sådan er den evangeliets kraft, der blev lovet Abraham (Ef 1,10; 2,1-16; 3,6. Gal 3,6-8).

Vi erklærer, at selv om det jødiske folk ikke var fremmede for Guds pagter og løfter, sådan som Paulus beskriver hedningerne, har de ikke desto mindre behov for forsoning med Gud gennem Messias Jesus. Der er ingen forskel, sagde Paulus, mellem jøde og hedning, hvad synd angår; ligeledes er der heller ingen forskel, hvad frelse angår. Kun i og ved korset kan begge parter have adgang til Gud Fader ved den ene Ånd (Ef 2,11-22. Rom 3,23; 10,12-13. Ef 2,18).

Vi vil derfor fortsat fremhæve nødvendigheden af, at hele kirken deler de gode nyheder om Jesus som Messias, Herre og Frelser med jøder. Og i Romerbrevets ånd (kap. 14-15) tilskynder vi hedningekristne til at acceptere, opmuntre og bede for de messianske jøder og deres vidnesbyrd blandt deres eget folk.”

Hertil kan vi sige ja og amen. Vi opfordrer alle til at bede om Guds barmhjertighed og nåde for lidende og forfulgte folk, også dem i den arabiske verden. Vi opfordrer forsamlinger af Jesu disciple til at studere Cape Town-erklæringen og planlægge, hvordan man kan handle ud fra den. Vore medlemmer står rede som partnere for at tjene Herren sammen med dig om at nå jøder for Jesus – altid og overalt.

“Jesus Kristus er den samme i går og i dag og til evig tid.”

Til alle som er optaget af jødemission

Vi er bedrøvede over den uvilje, som findes blandt nogle kristne til at dele evangeliet med jøder, eftersom “det er Guds kraft til frelse for enhver, som tror”. Vi beklager ligeledes læren om topagts-teologi, som benægter, at jøder behøver evangeliet og som hindrer jødemission. Vi beder de kristne om at besinde sig på den negative indflydelse disse synspunkter har på deres ansvar for at opfylde missionsbefalingen, Jesu befaling til sine disciple om at bringe evangeliet til alle folkeslag.

Vi glæder os over den evangeliets kraft, der gør det muligt for messianske jøder og arabiske kristne at finde forsoning i Kristus. Derfor opfordrer vi hele kirken til altid og overalt at bringe evangeliet “til jøde først” og til alle folkeslag.

Det er af allerstørste betydning, at alle, der er optaget af det jødiske folks åndelige ve og vel, gør fælles sag med os i jødemission. Vi opfordrer hele kirken til at bringe hele evangeliet til jøder – altid og overalt.

“Jesus Kristus er den samme i går og i dag og til evig tid.”

Giv det bedste tilbage

Vil du være med til at give budskabet om Jesus tilbage til det jødiske folk?