Skip to main content

“Jeg kunne slukke for computeren – men ikke for Jesus”

Skrevet af Maria Strøm Risbjerg, tidl. kommunikationsmedarbejder

For nogle år siden fik jødiske Sahar nogle gode venner gennem sin lokale fodboldklub. Deres tro på Jesus gjorde ham nysgerrig, men han var for blufærdig til at spørge ind til den. Derfor fandt han Det Nye Testamente på internettet og begyndte at læse det. Det han læste, overraskede ham.  

Rabbineren skuffede

Sahar voksede op i Israel i en traditionel jødisk familie syd for Tel Aviv. Selvom han og familien fejrede de jødiske højtider og boede i et område fyldt med synagoger, var troen ikke noget, der fyldte i hans liv: ”Jeg ville leve efter mine egne regler. Det med Gud kom ikke mig ved,” fortæller han. I stedet var han optaget af at spille fodbold og at skabe et godt liv for sig selv. Han ville have alt det ud af tilværelsen, som kunne gavne ham.

Men da Sahar som 16-årig oplevede, at hans fætter blev alvorligt syg med kræft, åbnede det op for nye spørgsmål. For familien tog kontakt til en rabbiner i håbet om, at han ville komme og velsigne ham og bede for ham. Rabbineren udnyttede dog situationen og forlangte mange tusinder kroner for at komme på besøg på hospitalet.

”Det knuste mig,” fortæller Sahar, men fortsætter: ”Jeg kendte ikke Gud, men vidste i mit hjerte, at dette ikke var måden at nå ham.”

Selvom rabbineren kom og bad for fætteren, døde han alligevel. Det blev et vendepunkt i Sahars liv. Selvom han var klar over, at ikke alle rabbinere udnytter menneskers sårbarhed og håb på denne måde, var det med til at skabe en større eftertanke i hans liv.

En bog skrevet af jøder

Nogle år efter begyndte Sahar at spille på et fodboldhold sammen med nogle kristne arabere fra Jaffo. De blev gode venner og inviterede ofte Sahar med hjem. Her oplevede han en helt særlig gæstfrihed. ”Det var den måde, de var sammen på, der virkelig rørte mig,” fortæller han og uddyber: ”De var gode og rare ved hinanden, og det smittede.”

Lige så stille begyndte Sahar at blive nysgerrig på deres baggrund og tro. Men han følte ikke, at han kunne spørge dem direkte: ”Jeg var jo jøde, og de var kristne,” forklarer han mig. Derfor søgte han i stedet på internettet, og her fandt han det Nye Testamente på hebraisk. Da han begyndte at læse evangelierne, fik han nærmest et chok. Han havde forventet at læse en bog fyldt med antisemitisme, der opfordrede til jødehad, men i stedet var det en bog skrevet af jøder om jøder. ”Min første reaktion var: Hvorfor er det blevet skjult for os? Hvorfor ved vi jøder intet om evangeliet?” fortæller Sahar og fortsætter: ”Det gik op for mig, at det mest jødiske jeg kunne gøre, var at tro på Jesus.”

Jeg blev nødt til at tage stilling

I sit første møde med evangelierne var det især karakteren Jesus, som rørte Sahar. ”Vi har alle mødt utallige mennesker gennem livet – nogle gode andre knap så gode – men i det Nye Testamente mødte jeg en person, jeg simpelthen blev nødt til at tage stilling til,” fortæller han og tilføjer: ”Jeg kunne simpelthen ikke finde én ting, der var galt med ham. Hans karakter er så positiv – om du tror på Gud eller ej. Jeg havde fornemmelsen af, at selvom jeg sad alene på mit værelse, så var Jesus sammen med mig.”

Sahar oplevede dog stadig, hvordan hans forestilling om, at Jesus ikke er for jøder, skabte et spændingsfelt i ham. Derfor stoppede han med at læse i nogle uger, men måtte dog erkende, at han kunne slukke for computeren, men ikke for Jesus. Lige så stille gik det fra historisk viden til tro og liv i ham: ”Jeg forstod, at han, som hedningene kaldte Jesus, var søn af David – han er Messias! Og han døde for mig.”

Den eneste jøde, der tror på Jesus?

Når Sahar tænker tilbage på den første tid som Jesus-troende jøde, beskriver han den som meget ensom. I begyndelsen var han overbevist om, at han var den eneste jøde, der troede på, at Jesus er Messias. Det resulterede i, at han i en lang periode forsatte med at leve sit liv, som han altid havde gjort. Han rejste en del rundt og boede med sin ikke-kristne kæreste. ”Jeg levede mit liv som en ulv og gjorde, hvad jeg ville. Men intet kunne mætte hullet i mit hjerte,” fortæller Sahar. Det blev dog klart for ham, at hvis Jesus skulle være Herre i hans liv, måtte der ske nogle radikale ændringer.

Gennem internettet fandt han frem til Immanuelkirken i Jaffo. Det var et stort skridt for ham at tage derhen, og han var nærmest bange for at træde ind ad døren: ”Jeg tog én af mine arabisk-kristne venner med og lod ham gå forrest ind,” fortæller Sahar med et smil på læben.

Da gudstjenesten begyndte sang hele menigheden den jødiske trosbekendelse på hebraisk. Den lyder: ”Hør Israel: Herren er vor Gud, Herren er én.” Det var en overvældende oplevelse for Sahar. Her var et sted, hvor han ikke behøvede at forkaste sine jødiske rødder. Han kiggede rundt og så alle de mennesker, som havde en levende relation til Gud og fortæller: ”De havde noget, jeg ikke havde, og det skabte en længsel i mig efter at høre mere.” Det blev begyndelsen på et nyt liv for ham.

Fællesskabet med andre troende forandrer

Immanuelkirken har på mange måder spillet en stor rolle i Sahars liv. ”Gud brugte på en særlig måde Immanuelkirken til at handle i mit liv. Her mødte han mig, ledte mig ind i et fællesskab med andre troende og begyndte at forme mit liv og mine holdninger.”

Byen Tel Aviv kan beskrives som en kulturel sammensmeltning af folk fra alle verdenshjørner, og det kommer også til udtryk i Immanuelkirken, der rummer en broget menighed af mennesker på tværs af landegrænser og samfundslag.

”Immanuelkirken er et sted, hvor mennesker fra alle nationer mødes,” fortæller Sahar og tilføjer: ”Her oplever jeg meget konkret, hvordan Gud har forsonet sig med os, og bragt os tæt ind til ham – og derved også tæt på hinanden.”

Jeg lærte at sætte mig selv til side

For Sahar er der ingen tvivl om, at Gud har skabt store ændringer i hans liv. ”Evangeliet gør mig i stand til at forandre mig til det bedre.” forklarer han ”Jeg er langt fra perfekt, men jeg er heller ikke, hvad jeg var før.” Tidligere lå hans fokus på, hvad verden kunne tilbyde ham af materielle goder, men det ændrede sig: ”Ikke at det udelukkende er dårligt at eje ting, men jeg gjorde det til min gud, og det var forkert. Jeg troede, at hvis jeg opnåede noget, ville det forløse mig.”

Derfor var det også en markant beslutning i Sahars liv, da han sagde sit job i telemarketing-branchen op for at arbejde med udviklingshæmmede børn. ”Gennem dette arbejde lærte han mig at tjene,” reflekterer Sahar og konkluderer: ”I stedet for at sende mig direkte ud i en opgave, hvor jeg var i fokus, lærte jeg ydmyghed og at sætte mig selv til side.”

Sat fri til et liv i en uperfekt verden

”På én måde er det en kæmpe befrielse, at vi kan stole på Gud, men på samme tid, er det også en kæmpe udfordring. Det sker tit, at jeg fejler. Men også her møder Gud mig igen og igen og viser mig hans godhed. Han anerkender mine svagheder og hjælper mig på benene igen.”

Sahar ser også et spændingsfelt mellem at være sat fri i Jesus og så stadig leve i en uperfekt verden. Her er det let at blive distraheret af følelser og tanker. Som alle andre mennesker kan han være trist og i dårligt humør. ”Men så husker jeg på, hvem jeg er, hvor jeg har været, og hvor jeg er på vej hen,” fortæller han.

Sahar ved, at livet som Jesu discipel er en vandring gennem hele livet og ikke bare noget, der sker natten over. ”Vi må dagligt vælge at sætte vores håb til ham og vente med tålmodighed,” siger han.

Det er et stort ønske for Sahar at være omsorgsfuld og at have et brændende hjerte for dem, som endnu ikke kender Jesus. Men han oplever også, hvordan det til tider er svært: ”Nogle gange fokuserer jeg alt for meget på mig selv og ikke på de mennesker, som har brug for frelsen.” Stoltheden er også noget, han kæmper meget med. ”Jeg har brug for Guds nåde til at overkomme den,” forklarer han og slutter: ”Men jeg ved, at Gud går med skridt for skridt og hjælper mig på rette vej.”

Giv det bedste tilbage

Vil du være med til at give budskabet om Jesus tilbage til det jødiske folk?