Skip to main content

Studiedag om Johannes’ Åbenbaring


20. april 2024

De fleste bibellæsere finder Bibelens sidste bog vanskelig at forstå, og nogle undgår derfor helst at læse den – af samme grund. Bogen handler om, ”hvad der snart skal ske” jf. kap.1 v.1, og bibelfortolkere har ganske forskellige bud på, hvordan bogen skal læses og forstås.

Israelsmissionen lægger sig ikke op ad nogen bestemt læsning, men vi glæder os over at kunne invitere til en studiedag, hvor vi har inviteret tre personer med teologisk baggrund, som hver især vil præsentere deres læsning af bogen. Oplægsholderne er:

  • Hans-Ole Bækgaard, formand for Indre Mission
  • Torben Kjær, lektor i Ny Testamente på Dansk Bibel-Institut
  • Kasper Bergholt, teologistuderende på Aarhus Universitet

Henrik Nymann Eriksen, rektor på DBI, modererer diskussionen.

Arrangør: Studiedagen arrangeres i samarbejde med KFS København og Fredens og Nazaret Menighedsfællesskab

Hvor: Fredens Kirke, Ryesgade 68C, 2100 København Ø

Hvornår: Lørdag d. 20. april 2024 kl. 9.30-16.45

Tilmelding: er lukket. Arrangementet er gratis, men frokost koster 75 kr.

Download og print flyer her.

Dagen efter studiedag afholder vi vores årsmøde, også i København – det kan du læse mere om og tilmelde dig her. Vi håber, du også vil være med her. Gør du en weekendtur ud af det, så kom også med til sabbatsmåltid fredag aften kl. 18 i Bethlehemskirken sammen med IU. Familien Serner er med, og David leder måltidet for os. Tilmelding er lukket – der er fyldt op.

Har du brug for en overnatning i forbindelse med arrangementerne, så kontakt hb@hebron.dk for særpris på Hotel Hebron, og henvis til, at du deltager.

Program


9.30-9.50: Check-in. Rundstykker og kaffe

9.50-10.00: Velkomst
10.00-10.50: Torben Kjær præsenterer sin læsning
10.50-11.05: Pause
11.05-11.55: Hans-Ole Bækgaard præsenterer sin læsning
11.55-12.10: Pause
12.10-13.00: Kasper Bergholt præsenterer sin læsning

13.00-14.00: Frokost

14.00-14.25: Kritik og respons til Torben Kjær
14.25-14.50: Kritik og respons på til Hans-Ole Bækgaard
14.50-15.15: Kritik og respons til Kasper Bergholt

15.15-15.45: Kaffe

15.45-16.35: Spørgsmål fra salen
16.35-16.45: Afslutning