Skip to main content

Studiedag


20. april 2024

TEMA: Johannes’ Åbenbaring

De fleste bibellæsere finder Bibelens sidste bog vanskelig at forstå, og nogle undgår derfor helst at læse den – af samme grund. Bogen handler om, ”hvad der snart skal ske” jf. kap.1 v.1, og bibelfortolkere har ganske forskellige bud på, hvordan bogen skal læses og forstås.

Israelsmissionen lægger sig ikke op ad nogen bestemt læsning, men vi glæder os over at kunne invitere til en studiedag, hvor vi har inviteret tre personer med teologisk baggrund, som hver især vil præsentere deres læsning af bogen. Oplægsholderne er:

  • Hans-Ole Bækgaard, formand for Indre Mission
  • Torben Kjær, lektor i Ny Testamente på Dansk Bibel-Institut
  • Kasper Bergholt, teologistuderende på Aarhus Universitet

Henrik Nymann Eriksen, rektor på DBI, modererer diskussionen.

Arrangør: Studiedagen arrangeres i samarbejde med KFS København og Fredens og Nazaret Menighedsfællesskab

Hvor: Fredens Kirke, Ryesgade 68C, 2100 København Ø

Hvornår: Lørdag d. 20. april 2024 kl. 9.30-16.45

Tilmelding: senest 15. april. Arrangementet er gratis, men frokost koster 75 kr.

Download og print flyer her.

Program


9.30-9.50: Check-in. Rundstykker og kaffe

9.50-10.00: Velkomst
10.00-10.50: Præsentation af læsning af Johs Åb.
10.50-11.05: Pause
11.05-11.55: Præsentation af læsning af Johs Åb.
11.55-12.10: Pause
12.10-13.00: Præsentation af læsning af Johs Åb.

13.00-14.00: Frokost

14.00-14.25: Kritik og respons på første præsentation
14.25-14.50: Kritik og respons på anden præsentation
14.50-15.15: Kritik og respons på tredje præsentation

15.15-15.45: Kaffe

15.45-16.35: Spørgsmål fra salen
16.35-16.45: Afslutning

Tilmeld dig her


Vil du ikke have frokosten med? Tilmeld dig her uden frokost.