Skip to main content

Lausanne


Globalt netværk i mission

Lausanne-netværket

Israelsmissionen er aktive i Lausanne-bevægelsen – primært gennem Lausanne Consultation on Jewish Evangelism (LCJE).

Lausanne-bevægelsen har udformet to hovedskrifter. Det ene er Lausanne-pagten fra 1974, som kom til verden i forbindelse med Den Internationale Verdensevangelisationskongres i Lausanne, Schweiz, i juli 1974. Her var mere end 2.700 deltagere fra over 150 lande, og Lausanne-pagten var det konkrete resultat af kongressen. Du kan læse Lausanne-pagten her.

Lausanne-pagten fastslår med al ønskelig tydelighed, at det er hele kirkens opgave at bringe hele evangeliet til hele verden.

Dét er en meget stærk og meget bibelsk funderet vision. Men hvad betyder det?

Det andet hovedskrift er Cape Town-erklæringen fra 2010. Her var mere end 4.000 deltagere samlet i Cape Town, Sydafrika, for at forny den globale kirkes vision for mission, hvilket i vid udstrækning lykkedes med Cape Town Erklæringen, som på mange måder er et “hvordan” til Lausanne-pagten. Du kan læse Cape Town-erklæringen her.

I Israelsmissionen finder vi det naturligt at være en del af Lausanne-bevægelsens globale kald til kirken om at være i mission. Vi håber på, at vi i den verdensomspændende bevægelse sammen kan være en stemme, der husker den globale kirke på sin forpligtigelse til at bringe evangeliet til det jødiske folk.

Herunder kan du læse flere erklæringer om mission, som Israelsmissionen enten har været med til at udforme eller støtter grundtankerne i.

High Leigh 2011

I august 2011 mødtes 180 deltagere fra seks kontinenter i High Leigh lidt udenfor London til den niende konference i LCJE-regi. Konferencens tema var Mission og evangelisering blandt jøder – altid og overalt, og i kølvandet på konferencen blev der formuleret en udtalelse, som deltagerne alle tilsluttede sig.

Berlin 2008

En international arbejdsgruppe nedsat af den teologiske kommission under World Evangelical Alliance (Evangelisk Alliance) mødtes i Berlin, Tyskland, 18.-22. august, 2008 for at drøfte emnet “Den enestående Kristus og jødemission”. Vi mødtes for at overveje, hvordan vi i vor sammenhæng især i Europa kan give udtryk for ægte kærlighed til det jødiske folk. Blandt deltagerne var der kristne fra Tyskland såvel som messianske jøder.

Willowbank 1989

Willowbank-erklæringen er en udtalelse om det kristne evangelium og det jødiske folk. Erklæring blev udarbejdet og vedtaget den 29. april 1989 af 16 missionsledere fra ni forskellige nationer, men den er stadig meget aktuel i evangeliets møde med jøder, og måske også i mødet med mennesker af anden tro.

Giv det bedste tilbage

Vil du være med til at give budskabet om Jesus tilbage til det jødiske folk?