Skip to main content

Tag: studiedag

Hvorfor er det vigtigt, at Bibelen er historisk sand? studiedag 2016

2. september 2016 på TORVET i AarhusCarsten Vang
Carsten Vang
Nogle mennesker mener ikke, at Abraham, Moses, David og mange af de andre fra persongalleriet i Det Gamle Testamente er historiske personer. I stedet betragtes disse fortællinger, som værende teologisk sande. Andre mener, det er vigtigt at disse mennesker rent faktisk har levet – at vi ikke kan reducere dem til alene at være teologiske sandheder, for så går der noget tabt. Carsten Vang, lektor i Det Gamle Testamente ved Menighedsfakultetet i Aarhus, mener, at det er vigtigt, de begivenheder vi læser om i Bibelen, er historisk sande. Hvorfor han mener dét, vil han inddrage os i ved årets studiedag på TORVET, Katrinebjergvej 75, 8200 Aarhus N.

Ud over Carsten Vang får vi besøg af Christian Rasmussen, som efter 7 ½ år i Israel nu er vendt hjem for at blive generalsekretær i Kristeligt Forbund for Studerende. Han vil løfte lidt af sløret for, hvad han tager med sig hjem fra Immanuelkirken i Jaffo, hvor han var præst.

Dagens program ser ud som følger:

Christian Rasmussen
Christian Rasmussen
15.30: Kaffe, småkager og velkomst
16:00: Fortælling, historicitet og Det Gamle Testamente del 1 v/ lektor Carsten Vang
16:45: Pause
17:00: Fortælling, historicitet og Det Gamle Testamente del 2 v/ lektor Carsten Vang
18:00: Aftensmad
19:00: Den kære og sære israelsmission – erfaringer fra Immanuelkirken i Jaffo v/ Christian Rasmussen

Af hensyn til aftensmaden beder vi om tilmelding senest tirsdag den 30. august kl. 12. Det kan du gøre på enten kontor@israel.dk eller 7356 1270.

Studiedagen er GRATIS at deltage i, men vi opfordrer til at give en gave i forbindelse med aftensmaden.

Vi glæder os til at se mange af vores venner til en spændende dag!  

Antisemitismens anatomi – studiedag 2015

28. august kl. 15.30 på TORVET i Aarhus.Cecilie Banke. Øverst: Graffitii fra Carolineskolen (Foto: Thomas Albrektsen)
Cecilie Banke.
Øverst: Graffitii fra Carolineskolen (Foto: Thomas Albrektsen)
“Antisemitismen har ikke været større i Europa siden 1945”, sådan påstod Cecilie Banke, seniorforsker ved Institut for Internationale Studier, i en artikel i forbindelse med dette års Auschwitz-dag. Vi har inviteret hende til studiedag for at uddybe og gøre os klogere på antisemitismens anatomi.

Programmet ser ud som følger: 15.30: Kaffe og småkager 16.00: Velkomst 16.15: Antisemitismen i Europa i dag v/ Cecilie Banke 17.00: Pause 17.15: Forholdet mellem antisemitisme og anti-zionisme v/ Cecilie Banke 18.00: Aftensmad 19.00: Antisemitismen og Israelsmissionen v/ Kai Kjær-Hansen 19.20: Aktuelle case-analyser og drøftelse v/ Bodil Skjøtt & Arne Pedersen 20.15: Afslutning

Af hensyn til spisning beder vi om tilmelding til kontor@israel.dk senest 26. august kl. 12. Det er gratis at deltage, men vi opfordrer til at give en gave i forbindelse med aftensmaden.

Arrangør: Den Danske Israelsmission, TORVET, Katrinebjergvej 75, 8200 Aarhus N

Forelsket i kristendommens jødiske rødder

De cirka 40 mennesker, som var mødt frem til Israelsmissionens studiedag på TORVET i Aarhus, hørte bl.a. om teologistuderende og nyligt hjemvendt kirkevolontør Kristoffer Simonsens nylige forelskelse i kristendommens jødiske rødder.

”Gennem arbejdet med kristendommens jødiske rødder lærte jeg, at evangeliet ikke først begyndte i det Nye Testamente! At evangeliet ikke først begyndte med Kristus,” fortalte Kristoffer begejstret. Det var tydeligt, at det virkelig er et område, som har berørt ham dybt. ”Evangeliet er svaret på Guds trofaste frelsesplan og Guds store løfter. Evangeliet begyndte allerede med udvælgelsen af Abraham og viser sig hele vejen gennem Israels historie og fik sit lovede klimaks i Messias. Evangeliet hænger sammen. GT og NT hænger sammen!” proklamerede Kristoffer, som havde fået til opgave at fortælle os, hvorfor emnet er kommet til at betyde så meget for ham.

Jan Holm Morten, sognepræst ved Kristkirken i Kolding, er også begejstret for at undervise om kristendommens jødiske rødder – et emne han da også er yderst kvalificeret i gennem sine 10 år i Israel som præst i hhv. Den Danske Kirke i Jerusalem samt Immanuelkirken i Jaffo. Han arbejder lige nu på en bog om de jødiske fester i et kristent perspektiv.

Kontakt os endelig, hvis du har lyst til at høre mere om muligheden for at bestille undervisning om dette emne.

Signe og Conrad er lige vendt hjem efter et år som volontører ved Immanuelkirken i Jaffo. De fremhævede begge det stærke fokus på Jesus som centrum i det fællesskabt, de ledte, mens de var der. De unge har meget forskellig baggrund, men ved at fokusere på det, de er fælles om, får de fællesskabet til at blomstre.

Nicolai har været volontør hos både Musalaha og Det Palæstinensiske Bibelselskab. For giver det rigtig god mening, at Israelsmissionen har disse to samarbejdspartnere. Særligt gennem Musalahas arbejde er der mulighed for at arbejde med forsoning, og på den måde kan man være et konkret vidnesbyrd, fortalte han.

Mission gennem partnerskab – velkommen til studiedag

Fredag den 29. august kl. 16 på TORVET i Aarhus.Igen i år indbyder både Israelsmissionen og Israelsmissionens Unge til studiedag på TORVET i Aarhus. Sidste år var vi sammen om at brainstorme og arbejde på en vision frem mod 2016. Under overskriften “Mission gennem partnerskab” formulerede sekretariatet efterfølgende en vision med fire forskellige indsatsområder: Evangelisation, undervisning, diakoni og forsoning. Læs hele visionen her.

På studiedagen i år vil vi dykke ned i både undervisning og partnerskaber. Til undervisningsdelen har vi inviteret Jan Holm Mortensen, der er præst ved Krist Kirken i Kolding. Han er tidligere præst i både Immanuelkirken og Den Danske Kirke, og han har arbejdet meget med forholdet mellem Det Gamle Testamente og Det Nye Testamente set i lyset af de jødiske fester. Kristoffer Simonsen er lige vendt hjem efter et halvt år som menighedsmedarbe jder ved Den Danske Kirke i Jerusalem, hvor han bl.a. har undervist Missionspiloterne i kristendom mens jødiske rødder. Det har været noget af en øjenåbner for Kristoffer, hvad der gemmer sig af rigdom her, og det vil han gerne give videre til os.

Efter aftensmaden har vi inviteret nogle af de nyligt hjemvendte volontører til at fortælle om, hvad der rører sig hos nogle af samarbejdspartnerne netop nu. Signe og Conrad har været et år hos Immanuelkirken i Jaffo, og Nicolaj har brugt et halvt år som volontør ved Musalaha og Det Palæstinensiske Bibelselskab. De har alle tre friske fortællinger med hjem i bagagen. Krista Rosenlund Bellows – Israelsmissionens nye formand – har været med Bodil i Israel for at blive introduceret til nogle af vores samarbejdspartnere. Hun vil fortælle om sine indtryk og særligt fokusere på Immanuelkirken og Musalaha.

Programmet for dagen ser sådan ud:16:00 Velkomst
16:05 Kristoffer Simonsen – WOW! kristendommen har jødiske rødder!
16: 25 Jan Holm Mortensen – forholdet mellem GT og NT i lyset af jødiske fester
17:10 Table talks – med oplæg fra Kristoffer Simonsen. Hvordan kan jeg bruge Alef der, hvor jeg er?
17:30 Præsentation af nye liturgier

17:45 Aftensmad (tilmeld dig meget gerne aftensmaden på kontor@israel.dk)

18:30 Volontør-interviews. Vi interviewer Signe & Conrad samt Nicolaj.
19:00 Krista Rosenlund Bellows – Perspektiver på partnerskab: Musalaha og Immanuelkirken
19.30 Gruppesnak – partnerskaber
19.50 Afrunding
20.00 Slut

Vi glæder os til at se dig til en spændende eftermiddag og aften!

PS: Dagen er gratis at deltage i, men vi vil gerne opfordre til at lægge en gave i forbindelse med aftensmaden.