Skip to main content

Broer bygges i ørkenen

Joakim Hjorth, kommunikationsmedarbejder i Israelsmissionen, 4. maj 2018   Som de seneste ugers voldsomme sammenstød mellem den israelske hær og demonstranter i Gaza tydeligt har vist, er der en dyb kløft mellem jøder og palæstinensere. Men samtidig med at kløften virkede til at udvide sig, var en lille gruppe unge samlet i Jordans ørken, for at gå i den modsatte retning – for at bygge broer.  

Troen binder sammen

Den norske Israelsmission har i samarbejde med Musalaha, Det Palæstinensiske Bibelselskab og andre partnere i flere år arrangeret et forsoningsprogram, som har til formål at skabe forsoning og forståelse mellem jøder og palæstinensere, men også at inspirere til at lade Jesu forsoning på korset brede sig vandret i vores relationer og møder med mennesker udenfor den konkrete konflikt i Mellemøsten. Programmet hedder ”BridgeBuilders” (Brobyggere) og består af to forløb – et i Norge og et i Jordan – hvor deltagerne, der er unge palæstinensere, israelere og nordmænd, med en fælles tro på Jesus som Messias bliver ledt ind i et møde med hinanden, på tværs af konflikt, kultur og, for mange, mistillid.

Alle er på udebane

I april tilbragte gruppen fire dage i den jordanske ørken Wadi Rum under overskriften: ”Fra håbløshed til håb”. At samles i Jordan er afgørende for at skabe et neutralt rum for deltagerne, hvor ingen er på ”hjemmebane” og ørkenen er desuden et af de få steder i den moderne verden, hvor mobilsignaler, internet og andre distraktioner kan undgås. Deltagerne møder her udfordringerne ved at opholde sig i en ørken sammen og må overkomme dem i fællesskab. Ørkenen bliver samtidig et fristed for de unge, som ofte møder modstand og manglende forståelse for denne slags programmer fra hjemmefronten. Et fristed hvor de kan fokusere på hinanden og på ønsket om forsoning og fred.

Et håb i håbløsheden

Dagene var fyldt med bøn, lovsang, Guds ord, undervisning og diskussioner, men også sjove aktiviteter og gode samtaler. Undervisningen omhandlede temaer som magt, retfærdighed, modløshed og tilgivelse. Det er dog langt fra altid nemt at se sine egne og andres sår i øjnene. En norsk deltager fortæller: ”På et tidspunkt blev diskussionen så ophedet, at det virkede som om gruppen ville blive splittet. Men fordi der over tid er blevet etableret relationer og tillid, var det et trygt sted at tage de svære og udfordrende samtaler. Midt i de mest håbløse diskussioner blev det særligt vigtigt at minde om vort fælles håb – håbet i korsets forsoning.” Programmet præger deltagerne til konkrete forsoningshandlinger. En af deltagerne kunne fortælle om, hvordan hun har brugt det hun lærte om forsoning i sommers, da gruppen var samlet i Norge, i praksis. Efter opholdet følte hun, at Gud kaldte hende til at tage igen at tage kontakt til sin bedstefar. Det blev starten på en forsoningsproces. ”Det er inspirerende at høre om hvordan undervisningen fra BridgeBuilders er med til at forandre menneskers liv, og giver værktøjer til at håndtere livssituationer, også udover selve Israel-Palæstina konflikten” siger en af nordmændene bag programmet.

Forsoning er proces

Forsoning og tilgivelse er netop en proces. For mange af deltagerne er ”BridgeBuilders” starten på den proces. For at hjælpe deltagerne videre, blev der oprettet bedegrupper på tre og tre, efter ønske fra deltagerne. Hver gruppe består af en nordmand, en palæstinenser og en israeler. Det er en vigtig del af forsoningsprocessen at holde kontakten og ikke at isolere sig bagefter. Ikke mindst for, sammen med andre troende, at blive mindet om at i der er håb i det håbløse. Som en deltager udtrykker det: ”Bed om, at vi må kunne bære håb, heling, fred og forandring tilbage til vores fællesskaber.”     Denne artikel er lavet med inspiration fra en artikel udgivet af Den norske Israelsmission. Læs hele artiklen her: https://www.israelsmisjonen.no/artikkel/fra-haaploshet-til-haap-bridgebuilders-2018