Skip to main content

Forsoningskonference på Cypern inspirerede og opmuntrede

Joakim Hjorth, kommunikationsmedarbejder i Israelsmissionen, 2. februar 2018

For fjerde år i træk afholdte Lausanne Congress on Reconciliation (Lausanne bevægelsens forsoningsafdeling) en konference om forsoning mellem messianske jøder og palæstinensiske kristne. Konferencen fandt sted på Cypern i januar måned i år og havde overskriften: ”Udfordringer med social uretfærdighed i Israel.” Baggrunden for emnet var, at selvom der er udbredte problemer med social uretfærdighed over det meste af den vestlige verden i dag, så står Israels og de palæstinensiske områders mindretal af Jesus-troende med særlige udfordringer, i forhold til diskrimination, konflikten i området og levestandarder. Desuden er det en stor udfordring for de kristne grupperinger i landet at fastholde deres holdninger og synspunkter, samtidig med et ønske om at respektere de andres fortællinger og ståsteder.

Efter diskussioner om baggrunden, betydningen af og teologien omkring social uretfærdighed, fik repræsentanter fra henholdsvis det israelsk-arabisk kristne, det messiansk-jødiske og det palæstinensiske områders kristnes samfund mulighed for at holde et oplæg om udfordringer med social uretfærdighed indenfor deres respektive områder. Efter oplæggene diskuterede de tre grupper internt, hvordan de hver især håndterer udfordringen med social uretfærdighed, hvad de i sidste ende ønsker at de andre grupperinger skal forstå om dem og hvordan de kan hjælpe hinanden. Derefter præsenterede hver gruppe deres forståelse, af den sociale uretfærdigheds udfordringer for de andre.

Den røde tråd gennem de tre grupperingers oplevelser var den virkelighed, at deres samfund er marginaliserede grupper i Israel, om end af vidt forskellige årsager. For de israelsk-arabiske blev problemet med ulighed taget op, specielt i forbindelse med tildeling af regerings ressourcer i arabiske byer, skoler, sundhedsvæsenet og udvikling. For de messianske jøder var de vigtigste temaer diskrimination vedrørende immigration, de ultra-ortodokse jøders monopol over landets religiøse anliggender, den fortsat uafklarede situation med de palæstinensiske områder og samfundsmæssig diskrimination imod den arabiske befolkning. Den sidste gruppe, de kristne fra de palæstinensiske områder, berørte problemer med generel fattigdom, korruption i regeringen og det israelske militærs kontrol over deres samfund. De fleste af oplæggene ledte til livlige og intense spørgsmål og diskussioner, da hver gruppe forsøgte at forstå de andres perspektiver. Kongressen resulterede i en oprigtig oplevelse af at have delt hinandens perspektiver og en lyst til at forsøge at hjælpe hinanden. Grupperne forpligtede sig på jævnligt at have fællesskab med hinanden, at anerkende hinandens smerte, at rejse sammen til nogle områder der er relevante for de andre grupperinger, at fortsætte den teologiske debat og at være fortalere på vegne af de andre på sin egen hjemmebane.

James Cowen fra det messianske samfund i Israel fortæller om sin oplevelse af konferencen: “Denne konference var den tredje jeg har haft mulighed for at deltage i. Det forbløffer mig at se fremskridtet på disse konferencer, ved at deltagerne deler og beder sammen over meget intense emner, hvoraf nogle af dem vedrører selve identiteten af individerne selv. Mere end nogensinde viste dette skriftsted sig rammende: ”Hvor er det godt og herligt, når brødre sidder sammen!” (Sl 133,1).

Artiklen er en redigeret version af en artikel fra det israelske medie Kehila News. Læs den oprindelige artikel her: http://kehilanews.com/2018/01/28/israeli-messianic-jews-and-palestinian-christians-discuss-social-justice/