Skip to main content

Giv besked!

Du skal give israelitterne besked (2 Mos 27,20)
Ugens portion: 2 Mos 27,20-30,10 Ugens Tora-portion har i jødisk tradition overskriften: ”Tetzaveh”, der er det andet ord i 2 Mos 27,20. Det betyder: ”Du skal give besked!” eller måske nærmere: ”Du skal give befaling!” Det, Moses skal give sit folk besked om, er først, at de skal skaffe olie til lysestagen i helligdommen (2 Mos 25,31-40), dernæst er det om præstedragten (kap. 28) og præstevielsen (kap. 29), og endelig om røgelsesofferalteret (30,1-10). Det hele beskrives ganske udførligt, selv om det ikke er alt, der er gennemskueligt for os. Men det er åbenbart vigtigt, siden der bruges så megen plads på beskrivelsen.

Kernen i beskeden

Det vigtigste og mest bemærkelsesværdige er, at Aron skal træde frem for Gud på folkets vegne. Gud havde ellers kaldt folket et kongerige af præster (2 Mos 19,6). Men de måtte ikke gå ind i helligdommen, og de måtte ikke selv bringe deres ofre på alteret. Alt skulle gå igennem Aron, ypperstepræsten. Dermed er der på den ene side markeret et skel mellem Gud og det syndige menneske. Dette skel går igen gennem hele Bibelen. Den, der vil frem for Gud i egen fromhed og retfærdighed, bliver mødt af et nej. Det oplevede fx Nadab og Abihu, der selv ville bringe røgelsen frem for Gud (3 Mos 10,1-5). Men på den anden side er der åbnet en vej ind til Gud. Enhver kunne bringe sit offer til Aron og få det bragt på alteret.

Præstedragten

Der var især 2 vigtige ting ved ypperstepræstens dragt. Det ene var doms-brystskjoldet med 12 ædelsten, svarende til Israels 12 stammer – Aron skulle bære dem ved sit hjerte. Navnene på de 12 stammer var i øvrigt indgraveret i 2 sten på hans skuldre. Han skulle stadig bære Israels frelse frem for Gud i pagtsteltet. Det andet vigtige var blomsten på hans turban, hvorpå der stod: Hellig for Herren. Det understregede, at Aron havde fået tjenesten pålagt og betroet af Gud.

Jesus

Alt skulle gå gennem ypperstepræsten. Dermed er der peget frem på Jesus. Han fik ganske vist ikke den flotte klædning, som Aron fik. Han fik ikke ædelsten ved hjertet eller på skulderen, og han havde ikke blomsten i turbanen. Jesus blev indviet, da han blev døbt af Johannes Døber i Jordan floden og Guds røst lød: Det er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag (Matt 3,17). Jesus havde godt nok en fornem kjortel, der var vævet i ét stykke (Joh 19,23), men han blev afklædt, da han selv blev ofret på Golgata. Men efter opstandelsen og himmelfarten er han vores ypperstepræst i den himmelske helligdom. Den nåde, har vi fået.

Jesus – for dig!

Da vi nu har en stor ypperstepræst, som er steget op igennem himlene, Jesus, Guds søn, så lad os holde fast ved den bekendelse.  For vi har ikke en ypperstepræst, der ikke kan have medfølelse med vore skrøbeligheder, men en, der er blevet fristet i alle ting ligesom vi, dog uden synd. Lad os altså med frimodighed træde frem for nådens trone, for at vi kan få barmhjertighed og finde nåde til hjælp i rette tid (Hebr 4,14-16). Det er beskeden til os.