Skip to main content

Gør alting nyt: LCJE-konference 2019

26. august 2019, LCJE-konferencens udtalelseskomité, oversat af Kirsten Bitsch Lang

Medarbejdere og landsstyremedlemmer kom i sidste uge berigede, trætte og inspirerede hjem fra LCJE-konference i Toronto med fokus på jødemission. Læs udtalelsen fra konferencen her.

”Så I kan leve, som Herren vil det, på alle måder ham til behag, og bære frugt med alle gode gerninger, vokse i kundskab om Gud.” (Kol. 1:10)

Den 11. internationale konference for LCJE (Lausannes Samråd for Jødisk Evangelisation – The Lausanne Consultation on Jewish Evangelism) mødtes i Toronto, Canada fra 11.-16. august 2019 med over 200 deltagere, repræsenteret af 16 lande fra seks kontinenter.

LCJE er et internationalt netværk af organisationer, menigheder, uddannelsesinstitutioner og individer, der er engageret i mission til det jødiske folk, og som er tilknyttet den globale Lausanne-bevægelse. LCJE blev grundlagt i 1980 på Rådet for Verdensevangelisation (COWE: Consultation on World Evangelization) i Thailand som en arbejdsgruppe, der har som formål at nå det jødiske folk med evangeliet. Siden er netværket vokset til at inkludere otte regionale afdelinger.

På konferencen fejrede deltagerne, hvad Gud gør blandt sit folk i hele verden ved fortsat at kalde det jødiske folk fra alle aldersgrupper og baggrunde ikke bare tilbage til landet, men vigtigere; tilbage til en personlig og meningsfyldt relation med Ham gennem Jesus, Messias. Som konklusion på konferencen udstedte de delegerede følgende udtalelse:

Evangeliet til alle jøder

Vi bekræfter vores forpligtigelse til at dele de gode nyheder om nyt liv i Yeshua (Jesus red.) med vores jødiske brødre og søstre, ligesom vi skal dele det med mænd og kvinder fra alle folkeslag, kulturer og grupperinger.

Vi bekræfter vores tro på, at en jødisk persons eneste mulige skridt er at blive en efterfølger af Jesus, fordi Han er opfyldelsen af håbet for det jødiske folk som udtrykt i toraen, ved profeterne og i skriften. Messianske jøder udtrykker legitimt deres identitet som både jøder og som efterfølgere af Messias.

Vi bekræfter behovet for innovative og relevante tilgange til jødisk evangelisation, der er tilpasset de forskellige subgrupper inden for det jødiske samfund. Vi glæder os over den åbenhed for evangeliet, der er set blandt de ultra-ortodokse, de unge samt russisk- og amharisktalende jøder både i Israel og i hele verden.

En messiansk menighed eller kirke til ethvert jødisk fællesskab

Vi bekræfter vores forpligtigelse til i fællesskab med menigheder, kirker, missionsselskaber og trosretninger at plante messianske menigheder og kirker med et hjerte for at nå det jødiske folk med evangeliet.

Vi bekræfter læren fra Det Nye Testamente om, at følgere af Yeshua fra både Israel og resten af verden er blevet forsonet ind i én samlet krop i Messias. Vi er klar over udfordringerne, som dette fører med sig, og vi opfordrer både ”naturlige” og ”unaturlige” grene af oliventræet (Rom. 11: 17-24) til at fremme og udleve enheden, som Messias kalder os til at leve i.

Vi bekræfter, at jødiske disciple af Jesus er kaldet til at deltage fuldt ud i kirker, menigheder og fællesskaber, hvor de kan lovprise, gro og tjene med andre troende.

Gudfrygtige ledere til enhver messiansk menighed

Vi ser et behov for messianske ledere, der både har kaldet fra Gud, passion for at tjene ham, kærlighed til det jødiske folk og hensigtsmæssig oplæring i mission til jøder.

Vi opmuntrer og byder en generation af unge ledere samt gudfrygtige mænd og kvinder velkommen ind i et fornyet kald til evangelisation blandt jøder.

Sprede gudsriget inden for de jødiske grupperinger

Vi bekræfter behovet for, at følgere af Yeshua må være intentionelle ved at engagere sig i det jødiske fællesskab for Messias.

Vi opmuntrer messianske troende til at fordybe sig i det bredere jødiske samfund ved at deltage i jødiske events og begivenheder, støtte op om deres folk og leve som del af det jødiske miljø, når det er muligt.  

Vi forpligter os selv til at give hele evangeliet videre til det jødiske folk, hvilket indebærer forløsningen af det hele menneske i Jesus. Dette involverer at overveje spirituelle, følelsesmæssige, fysiske, sociale og materielle behov som del af det at give evangeliet videre.

Vi afviser på det kraftigste alle former for antisemitisme. Vi er dybt bekymrede for den nuværende stigning af anti-semitiske angreb mod uskyldige ofre i Nordamerika, Europa, Asien og i hele verden.

Vi kalder kirken til at have en fast holdning, der går imod ondskab i alle dets former ved at prædike sandheden om Guds ord – også i forhold til Israels placering i Guds formål.

Vi kalder specifikt autoriteterne i Canadas regering til at tage et retfærdigt standpunkt i støtten til dets allierede, Staten Israel, så de klart bekræfter Israels historiske ret til sit land, Israels ret til at eksistere, trives, leve frit og forsvare sig selv over for fjender.

Til sidst kalder vi troende i hele verden til at bede åbent og ærligt for det jødiske folks frelse, som vi ser frem til mod den snarlige genkomst af Jesus, vores frelser og Messias.

Konferencens udtalelseskomité,

Toronto, 15. august 2019.