Skip to main content

Gud vil udvælge et sted, hvor han skal tilbedes

Ugens portion: 5. Mosebog 11,26-16,20

Israelitterne står i Jordan, og de er endnu ikke kommet ind i det lovede land. De er et udvalgt og helligt folk, derfor skal de leve efter Guds forskrifter:

a) De må ikke tage landets guder til sig
b) de må ikke spise bestemte dyr
c) de skal eftergive gæld hver 7. år
d) give tiende
e) tre gange om året skal de komme til Gud, og så skal der festes. Det er næsten som at fejre jul tre gange om året!

Når de kommer til festen skal de ofre tiende af deres høst, hvad betyder det? Ja jeg tænkte først, at det betød at de skulle lade offeret gå op i røg til Gud, men læs lige engang, hvad der står: Så skal I holde måltid dér for Herren jeres Guds ansigt, og I skal sammen med jeres familier glæde jer over alt, hvad I har erhvervet. De giver Gud tiende, og han mætter og velsigner dem med et måltid!

Også vi må komme til Guds hellige sted.

Vi kan komme der hverdag, men søndag er en særlig udvalgt dag. Vi behøver ikke at komme med noget offer, for Gud vil selv række os sit kærlighedsoffer, sin søns legeme og blod. Han vil mætte os med sin nåde, og vi må gå derfra med Guds ansigt lysende over os. Måske rører Gud ved vores hjerte, så vi alligevel giver tiende?