Skip to main content

Melder mangel på lagringsplads – MP:F18 Dryp 9

I den seneste uge har vores små hoveder været på overarbejde, for at kunne finde lagringsplads til al den spændende undervisning, vi har fået.

Fra søndag til onsdag, sad vi på “skolebænken” med Henriette(kirkevolontør) og David(præst), som vores særdeles kompetente undervisere. De tog os med på en vandring gennem biblen, hvor det blev tydeligt, at skrifterne peger frem mod Jesus samt verdens genoprettelse=den nye jord. Det var en fordybelse i vores jødiske rødder, som har affødt en større (næsten ny) forståelse af biblen og dens kontekst. En viden jeg ikke anede, jeg manglede, men som jeg nu ser som uundværlig.

Undervisning on location
Hvis vi vil kende Gud og forstå bare lidt af hans frelsesplan for os, må vi prøve at forstå den tid, og det folk Jesus levede blandt. Jeg kan desværre ikke få kogt 4 dages intens undervisning ned, så det vil give mening i dette blogindlæg. Derfor må I nøjes med nogle pointer, som jeg særligt tog til mig:

– Udvandringen af Egypten blev modellen for Guds frelsesplan (så tag og læs i mosebøgerne!)
– Jøderne forventede en konge, som frelser, men Jesus var mere end en konge. Han var både; konge, tjener, menneskesøn, Gud selv og meget mere.
– Alle ofringer i GT peger frem mod det endelige offer=Jesus.
– Guds nærhed er ikke blevet mindre helligt af, at han nu bor i os (og ikke i et tempel) men bare mere tilgængeligt.
– Alle jødernes fester og vores fester, gennem kirkeåret, er til påmindelse og fejring af Guds frelsesplan for os.

Lidt blandede følelser
Således opmuntret til at dykke ned i vores jødiske rødder som kristne, og udvide forståelsesrammen for den kontekst, biblen er skrevet i.

Galilæatur

Efter 4 dage med undervisning, skulle man tro, at hovedet ikke havde mere lagringsplads. Dog var begejstringen, over vores 3 dags tur til Galilæa, ikke mindre af den grund. Det var en tur, der for mig, satte nogle visuelle billeder på de steder, hvor Jesus havde levet, undervist og arbejdet.

Her er listen over steder nåede vi forbi: Garizim bjerget, Sebastia, Tiberias, Genesaret sø, Bebudelseskirken, Nazareth Village, Sepphoris, Kapernaum, Saligprisningernes bjerg, Magdala, Solnedgang ved Hippos (Golanhøjderne), Tabgha, ridetur på heste i Golanhøjderne.

Nazareth Village
Alle steder vi var, hev vi biblen frem og læste et tilhørende skriftsted. Jeg fik øjnene op for, hvordan Jesus gang på gang var oprørsk over for normer og samfundsstruktur, gennem hans undervisning og livsstil. Han helbredte syge på en sabbat, gav “levende vand” til en samaritansk kvinde, samt kaldte/kalder alle for hans brødre og søstre. Ikke nok med at han gjorde op med de gængse tankegange, han skabte til tider også skam over sin familie, ved at opføre sig unormalt.

Jesus er ikke den eneste med mærkelig adfærd
Det har altså været en uge med så meget undervisning og ny viden, at jeg vil ønske, jeg kunne købe mere lageringsplads til min hukommelse. Denne uge har bragt mig tættere på universets skaber, og da jeg nu kender Ham og hans skaberkraft bedre, bringer det mig også tættere på en forståelse af, hvem jeg, som hans skaberværk, er.