Skip to main content

Tag: Det Palæstinensiske Bibelselskab

Bibelselskab: Tillid fra muslimer kan lade sig gøre

Arne Pedersen, 9. januar 2015

Hvert år laver Åbne Døre en verdensrangliste over de 50 lande i verden, hvor det er sværest at være kristen. Den blev offentliggjort i begyndelsen af januar, og den afslører at 2014 var et år hvor forfølgelserne af kristne tog til. Også de Palæstinensiske Selvstyreområder, hvor Israelsmissionen samarbejder med det Palæstinensiske Bibelselskab, er kravlet op af listen. Fra en plads som nummer 34 i 2013 til en 24. plads i 2014.

2014 var året, hvor kristenforfølgelser for alvor fik opmærksomhed på den nationale scene. Ikke bare den kristelige presse har interesseret sig for problemet, men det har fået en bred offentlig opmærksomhed – bl.a. med flere høringer i folketinget. Og det med god grund: ”I år var tærsklen til at komme på listen højere for et land, hvilket indikerer, at forfølgelser på globalt niveau er øget,” fortæller Åbne Døre i en meddelelse i forbindelse med offentliggørelsen. Ifølge Christianity Today måler forskerne hos Åbne Døre forfølgelserne ud fra ”graden af frihed en kristen har til at udleve sin tro i fem forskellige aspekter af livet (privat, i familien, lokalsamfundet, nationalt og i kirken)” samt hvor mange voldelige hændelser der har været.

Det Palæstinensiske Bibelselskab

Når de Palæstinensiske Selvstyreområder er kravlet otte pladser frem på listen, kunne noget altså tyde på, at forfølgelserne her er øget markant. Så vi spurgte vores samarbejdspartner i området, Det Palæstinensiske Bibelselskab (PBS), om, hvad de mener om listen, og hvad deres tanker om forfølgelser i området er. ”De nævnte forfølgelser i de Palæstinensiske Områder er på en måde lidt kontroversielle for mig, da jeg ikke ved, hvad der er målt eller analyseret for at nå frem til det specifikke tal,” fortæller Simon, som er kommunikationsmedarbejder i PBS og understreger: ”Men når det så er sagt, så afviser jeg slet ikke muligheden af, at det er en korrekt placering, for der er forfølgelser, men de er bestemt af bl.a. geografi og kan være både direkte og indirekte.”

Forfølgelser i Gaza

I Gaza, hvor der bor omkring 3.000 kristne, er problemet størst, fortæller Simon: ”Der har været nogle tilfælde, hvor muslimer har forsøgt at tvinge kristne til at praktisere Islam. Nogle af dem har været nødt til at flygte for at undgå repressalier. Andre former for forfølgelser eller indirekte forfølgelser kan fx være, når kristne bliver forbigået i forfremmelser, eller når arbejdsgivere hellere vil ansætte muslimer frem for kristne. En anden form for indirekte forfølgelse er de verbale overgreb, som kristne kvinder bliver udsat for, når de går på gaden uden tørklæde.” Det var i Gaza, Simon oplevede, at en af hans kolleger, Rami, i 2007 blev bortført og dræbt, fordi han var leder af bibelarbejdet i området. PBS har endnu ikke åbnet en ny butik i Gaza, men er i området for at hjælpe lokalbefolkningen efter sommerens krig mellem Hamas og Israel.

Anderledes billede på Vestbredden

”På Vestbredden lægger man knap nok mærke til forfølgelsen, og mange gange bør man ikke engang tale om det i de termer,” mener Simon. ”I PBS har vi i mere end 12 år arbejdet direkte sammen med muslimske partnere, og lokalsamfundet ser os som helt legitime og de får gavn af vores arbejde. I Jeriko har vi et helt unikt projekt, hvor muslimske kvinder hjælpes til en uddannelse og får redskaber til at blive bedre forældre. I dette projekt arbejder vi direkte sammen med en muslimsk velgørenhedsorganisation, som hedder Al Kamar, samt det Palæstinensiske Undervisningsministeriums afdeling i Jeriko.” Projektet Simon fortæller om her er Zakæus’ Hus, som Lisbeth Rasmussen fra Jaffo deltager i som Israelsmissionens repræsentant.

Tillid kræver tid

Simon slutter af med at fortælle, at de muligheder PBS har fået, ikke bare sådan kommer fra den ene dag til den anden. ”Det tager tid og kræfter at opbygge tillid i et lokalsamfund, men det er ved Guds nåde lykkes os at gøre netop det gennem de sidste par år. Vi hører direkte fra vores muslimske partnere, at da de først hørte, vi var kristne, var de tøvende over for at arbejde sammen med os, men nu ser de os som en stor velsignelse for både lokalsamfundet og for deres egne organisationer. Vi tror meget stærkt på at være aktive medspillere i samfundet og at bringe håb og glæde til de mennesker, vi tjener. Også selvom vi er en minoritet, hvilket vi ser som en fordel frem for en ulempe!” Åbne Døre har da også konstateret nogle positive tendenser i årets løb. ”Der bliver formet nye partnerskaber mellem kristne og muslimer i Mellemøsten, hvilket kan have virkelig gode perspektiver i det lange løb,” konstaterer rapporten. En tendens som PBS’ arbejde på Vestbredden altså bekræfter.

Bibelselskab hjælper i Gaza

Arne Pedersen, 16. oktober 2014

Israelsmissionens samarbejdspartner, Det Palæstinensiske Bibelselskab (PBS) har siden våbenhvilen mellem Israel og Hamas, været involveret i at hjælpe de mange familier, som er ramt af krigens efterdønninger.

”Det har været vigtigt for os, at koordinere med kirkerne i Gaza. Det var et væsentligt første skridt i at sikre os, at kirken er et vidnesbyrd for de mange muslimer, som også har brug for hjælp,” fortæller Simon, kommunikationsmedarbejder hos PBS. Han har selv været i Gaza og set hvor meget befolkningen har brug for hjælp – og hvor stort et vidnesbyrd det er, at se kristne dele nødhjælp ud til muslimer.

Simon var i Gaza sammen med PBS’ generalsekretær for at opmuntre de kirkeledere, som stadig er i det lille landestykke, samt at indsamle informationer om, hvordan uddelingen går.

Indtil videre er cirka 1100 familiepakker med mad uddelt. Pakkerne har mad nok til en familie på seks medlemmer i ca. 2½ uge, og indeholder fx ris, pasta, mel og tun på dåse.

85 mennesker er hjulpet med medicin – primært børn og ældre mennesker. Enkelte har fået behandling på en lille klinik i samarbejde med et lokalt kristent apotek.

Et stort problem er også adgangen til rent drikkevand, så en del af hjælpen har også været at levere nye vandtanke til 370 familier. Vandtankene kan indeholde cirka 380 liter vand hver.

Daglig hygiejne er ligeledes et stort problem, så der er forberedt omkring 600 hygiejne-pakker med sæbe, håndklæder, tandbørste, tandpasta mm.

Simon fortæller, at uddelingen vil fortsætte de kommende måneder. Udover den omtalte hjælp vil PBS desuden hjælpe omkring 20 kristne familier med at restaurere deres hjem samt sende psykologer til området, som kan hjælp med at hele nogle af de sår, som ikke kan ses.

Vær med til at bede for Simon og PBS – samt for kirken i Gaza. Bed om at hjælpen må kunne gives uden forhindringer, om at den må nå dem, som trænger og om at mennesker må blive mødt med den kærlighed, som stikker dybere og varer længere end noget andet.

Fra Børkop til Betlehem

Det var en gruppe meget trætte, men også glade og tilfredse otte unge danskere jeg mødte i Betlehem om morgenen den sidste lørdag i juni. De havde aftenen forinden afsluttet en uge med aktiviteter, samarbejde og fællesskab med andre otte unge kristne fra Betlehem alle med tilknytning til det ungdomsarbejde, som ledes af Det Palæstinensiske Bibelselskab.

Bodil Skjøtt, 4. august 2014

Børnene var fanget af aktiviteterne i Betlehem.
Børnene var fanget af aktiviteterne i Betlehem.
De otte danskere var alle medlemmer af IU og elever fra Indre Missions Bibelskole, IMB, og tilsammen havde de 16 unge fra Betlehem og Børkop under ledelse af Anders Erbs, lærer på IMB, gennemført tre aktivitetsdage for børn og unge i henholdsvis Beit Yala, Beit Sahour og Jenin. Ugens første dage var blevet brugt til at forberede aktiviteterne og lære hinanden at kende og den sidste aften var blevet brugt til at fejre fællesskabet og dele tro og liv.

Da jeg mødte gruppen og deres ledere – foruden Anders var det Issa og Elias fra Betlehem og Simon og Mette fra Aarhus – var det tid til at gøre status:

Mette og ét af børnene i engageret samtale.
Mette og ét af børnene i engageret samtale.
De unge fra Betlehem lagde vægt på, at de havde lært vigtigheden af at lægge planer – også selv om ikke alle bliver gennemført. De unge fra Børkop indrømmende, at ugen havde været en stor udfordring for dem. Simon Krüger uddyber: ”Den største udfordring var kulturforskellene. Danskere planlægger. Palæstinensere er for det meste impulsive og sprængfyldte af energi,” smiler Simon og fortsætter: ”Danskere ønsker meget fast struktur og orden. Palæstinensere er omstillingsparate og vandt til at tage tingene som de kommer. De danske frivillige blev udfordret på deres åbenhed og gå-på-mod og samtidig blev palæstinensernes tålmodighed testet. Dog lærte de, at man ved at ændre på strukturer kan effektivisere og gøre fremskridt. På den anden side fik danskerne tro på sig selv og egne evner.”

Glæden er ikke til at tage fejl af...
Glæden er ikke til at tage fejl af…
I det hele tage syntes deltagerne fra Danmark, at de lærte rigtigt meget om sig selv og af deres nye venner fra Betlehem. Simon fremhæver forskelligheden: ”Kulturmøder er fantastiske. Fordi vi er forskellige kan vi lære så meget af hinanden. Det, at vi har samme udgangspunkt og mål, skaber en fantastisk ramme for, at et sådant møde bliver udbytterigt for begge parter,” mener Simon og fortsætter: ”Jeg lærte, at denne potentielle læring er betinget af, at begge parter tør gøre sig sårbare. Hvis ikke man aktivt sætter noget af sig selv på spil og tør lade sig udfordre af den anden part, ender begge grupper med at stå i hver sin ende af en sportsbane og køre deres eget show. I sidste ende vil man direkte modarbejde hinanden. Begge grupper af unge turde sætte dele af deres verdenssyn og selvbillede på spil, så der blev skabt grobund for helt unikke venskaber, som vi glæder os til at bygge videre på.”

Der instrueres i fodbold.
Der instrueres i fodbold.
Simon lægger også vægt på, at sådan en tur er med til at nedbryde fordomme om, hvordan unge palæstinensere er og hvad de er optaget af: ”For disse unge er konflikten en, ja nærmest naturlig, del af hverdagen. Ikke på den måde, at de ikke ønsker at være den foruden,” pointerer Simon og tilføjer: ”Men deres livsglæde og brand for andre unge mennesker og for at bringe evangeliet videre brød med den mentalitet, som medierne i Danmark tit lader fremstå hos det palæstinensiske folk. Det gjorde enormt indtryk at se, at de er ”normale” unge, der er på Twitter, har karrieredrømme, diskuterer kæresteproblemer på caféer og samtidig har samme dagsorden som os: At bringe evangeliet videre,” slutter han.

Da vi efter en dag med evaluering skulle gøre status blev der summeret op på følgende måde:

1)      Vi har lært så meget i løbet af denne uge – om hinanden, om os selv og om hvordan vi kan gøre vores samarbejde meget bedre næste gang. Derfor skal der være en ”næste gang” næste sommer.
2)       Vi skal holde fast i og udbygge vores venskab, så vi lærer mere om den Guds menighed, vi alle er en del af. Det kan ske via mails og Facebook, men skal også ske gennem besøg både i Betlehem og på IMB i Børkop.

Det skal blive spændende at se, hvor meget af dette, der kan blive til virkelighed i løbet af det næste år, og om vi også i sommeren 2015 kan støtte Det Palæstinensiske Bibelselskab ved at sende en gruppe unge IU’ere fra Danmark af sted for at lave sommerlejr for børn og unge i samarbejde med deres kollegaer fra Betlehem.