Skip to main content

Tak for et godt årsmøde

Igen blev vi velsignet med et helt fantastisk årsmøde, hvor der både blev talt til hjernen og hjertet. Over 100 mennesker havde fundet vej til TORVET i Aarhus, for at fejre den del af Guds mission, som er Israelsmissionen. Vi glæder os også rigtig meget over, at omkring halvdelen af de deltagende på årsmødet, var under 40. Det vidner om, at der også i næste generation vil være mennesker til at bære Israelsmissionens vision videre.

Dagen blev indledt med ordene fra Zakarias’ lovsang fra Lukasevangeliet kapitel 1. Her blev det understreget, at Gud ikke har elsket os med en tavs kærlighed, men altid har talt til sit folk – både helt fra begyndelsen og i gennem sin søn, Jesus Messias. Gud taler stadig gennem Helligånden, og det er grundlæggende derfor, der er noget, der hedder Israelsmissionen.

Morten Hørning Jensen fortalte på utraditionel vis om, hvordan Jesus flytter grænserne for rent og urent. I begyndelsen tog han således skikkelse af en jøde fra det første århundrede, Matathias ben-Yohanan, som var stolt farisæer og gik meget op i forskrifterne omkring rent og urent. ”Spørgsmålet om rent og urent handler grundlæggende om at ordne verden,” fortalte han. ”Gud skabte og ordnede alting i begyndelsen, og det er det, vi fortsætter med – os som ved, hvornår vi er rene eller urene til forskel fra synderne.” Denne fiktive jøde fra det første århundrede fortalte videre om, hvor vanvittigt det var, det som denne rabbi Yeshua havde gang i, for det var som om, han vendte alting på hovedet. ”Det er som om han har den forestilling om sig selv, at han er så ren, at alt det urene bliver rent i mødet med ham,” fortalte Matathias forklædt som Morten Hørning.

Susan Perlman fra Jews for Jesus berigede os med både bibelundervisning og sin egen personlige historie. Hun gav udtryk for glæde over det samarbejde der er mellem Israelsmissionen og Jews for Jesus, og opfordrede os til at være trofaste i det kald, Gud har givet os.

Om aftenen var der endnu engang ”Jorden rundt med Israelsmissionens Unge”, og her blev der gjort opmærksom på alle de aktiviteter de unge både skaber og deltager i ude i verden. Så vi fik indblik i både fodboldskolen på Vestbredden, som arrangeres hver sommer, om hvorfor Israelsmissionen investerer så meget i unge og sender så langt væk som til Jakarta, og vi fik hørt hvorfor det er så vigtigt, at unge teologistuderende kommer til Israel og får geografien, lugtene og lydene med i deres teologi.

Vi siger tak til alle, som var med til at gøre dagen god og festlig!

Læs hele formandsberetningen her.
Læs Kai Kjær-Hansens prædiken fra festaftenen her.